Praktisk risikovurdering

Hvordan kan du styre og analysere risiko på din arbeidsplass? Skaff deg oversikt over hvilke farer og risikoer du har gjennom å utføre risikovurdering i prosjekter og løpende drift.

Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak. 

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i bl.a. arbeidsmiljølovgivningen og i flere ISO-standarder. Kurset egner seg for ledere og prosjektledere i alle bransjer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og arbeidsprosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hele risikovurderingsprosessen – å kartlegge farer og trusler, analysere og evaluere risiko og bestemme risikoreduserende tiltak.

Læringspunkter

 • Definisjon av fare, trusler og risiko
 • Grunnleggende steg i risikostyring
 • Systemavgrensning
 • Fare- og trusselidentifikasjon
 • Vurdering av risiko og muligheter
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt med støtte og veiledning av kursholderne.   

Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset er også levert som bedriftsinternt kurs tilpasset ulike bransjer, for eksempel skogindustrien og helsesektoren. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak. 

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i bl.a. arbeidsmiljølovgivningen og i flere ISO-standarder. Kurset egner seg for ledere og prosjektledere i alle bransjer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og arbeidsprosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hele risikovurderingsprosessen – å kartlegge farer og trusler, analysere og evaluere risiko og bestemme risikoreduserende tiltak.

Læringspunkter

 • Definisjon av fare, trusler og risiko
 • Grunnleggende steg i risikostyring
 • Systemavgrensning
 • Fare- og trusselidentifikasjon
 • Vurdering av risiko og muligheter
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt med støtte og veiledning av kursholderne.   

Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset er også levert som bedriftsinternt kurs tilpasset ulike bransjer, for eksempel skogindustrien og helsesektoren. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials

Management Systems Training

 

Opplæringsmetodikk og fordeler

DNVs opplæring kombinerer revisorkompetanse, dataanalyse og LMS-tilgjengelighet (Learning Management System).

 

Helse

Enhver pasient skal få den beste behandlingen verden over

 

HMS og risiko

​Lær hvordan du kan identifisere og jobbe med risikoelementer i dine prosesser, oppgaver og aktiviteter gjennom et av våre kurs innen HMS og risikostyring.

 

Infomasjonssikkerhet og IT sikkerhet

Informasjon er en viktig ressurs for enhver bedrift, men den innebærer også spesielle forpliktelser

 

Kvalitetsledelse

​Kvalitet kan oppnås gjennom etablering av prosesser, måling og forbedring. DNV arrangerer en rekke kurs som dekker ulike områder av et styringssystem for kvalitet.

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Miljø og energi

Offentlig bekymring for miljø- og energispørsmål, strengere miljølovgivning og økt medieoppmerksomhet stiller større krav til bedrifter i dag

 

Risikohåndtering

Formålet med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å forstå den slik at du kan dra nytte av oppsiden og minimere nedsiden.

 

Samfunnsansvar

Samfunnet stiller høye krav til hvordan bedrifter arbeider med og rapporterer sitt samfunnsansvar. Våre kurs setter fokus på flere områder innenfor samfunnsansvar og er praktisk rettet for at du skal kunne jobbe effektivt for en trygg og bærekraftig fremtid.

 

Sjømat og mattrygghet

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities