Skip to content

Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Hva betyr egentlig det som står i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten?

Synes du det er utfordrende å forstå hvordan du skal omsette kravene i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten til den praktiske hverdagen din som leder? Vi har utviklet et nytt kurs som gir deltakerne en innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i denne forskriften.

Målgruppe

Ledere på alle nivåer i helsetjenesten. Kvalitetsrådgivere eller andre med roller innen kvalitet.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med og innholdet i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Kurset er basert på denne forskriften og helsedirektoratets veileder til denne. Kravene i forskriften vil bli gjennomgått. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha økt forståelse for formålet til forskriften som er å bidra til:

 • Faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester
 • Kvalitetsforbedring
 • Pasient- og brukersikkerhet
 • At øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves

Læringspunkter:

Disse fire områdene innenfor forbedring vil bli vektlagt og forklart i detalj:

 • Plikten til å planlegge
 • Plikten til å gjennomføre
 • Plikten til å evaluere
 • Plikten til å korrigere

Under hvert av disse punktene vil det bli gitt eksempler på hvilken relevant dokumentasjon som kan vise til samsvar med kravene.

Kurset er lagt opp med både teori og gruppeoppgaver.

 

Synes du det er utfordrende å forstå hvordan du skal omsette kravene i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten til den praktiske hverdagen din som leder? Vi har utviklet et nytt kurs som gir deltakerne en innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i denne forskriften.

Målgruppe

Ledere på alle nivåer i helsetjenesten. Kvalitetsrådgivere eller andre med roller innen kvalitet.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med og innholdet i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Kurset er basert på denne forskriften og helsedirektoratets veileder til denne. Kravene i forskriften vil bli gjennomgått. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha økt forståelse for formålet til forskriften som er å bidra til:

 • Faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester
 • Kvalitetsforbedring
 • Pasient- og brukersikkerhet
 • At øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves

Læringspunkter:

Disse fire områdene innenfor forbedring vil bli vektlagt og forklart i detalj:

 • Plikten til å planlegge
 • Plikten til å gjennomføre
 • Plikten til å evaluere
 • Plikten til å korrigere

Under hvert av disse punktene vil det bli gitt eksempler på hvilken relevant dokumentasjon som kan vise til samsvar med kravene.

Kurset er lagt opp med både teori og gruppeoppgaver.

 

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials