Kompetanseløp for revisjonsleder for kvalitet

Dette kompetanseløpet er en ideell sammensetning av kurs som på kortest mulig tid gir deg de ferdighetene du trenger i din rolle som revisjonsleder.

Når du har fullført alle kursene i kompetanseløpet, har du den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å utføre første-, andre- og tredjepartsrevisjoner av styringssystemer mot kravene i ISO 9001:2015, i samsvar med veiledningen gitt i ISO 19011 for første- og andrepartsrevisjoner samt kravene i ISO 17021 for tredjepartsrevisjoner. ​ 

Det er obligatorisk å fullføre alle kursene i kompetanseløpet. Etter fullført kompetanseløp vil du få et kompetansebevis som revisjonsleder for kvalitet. ​ 

Du kan kjøpe alle kursene samtidig, eller kjøpe dem enkeltvis og fullføre kompetanseløpet etter hvert. Dersom du kjøper to eller flere kurs fra kompetanseløpet i én enkelt ordre, er du automatisk kvalifisert for en rabatt på 15 prosent. ​ 

Mål:

Når du har fullført kompetanseløpet, vil du ha fått opplæring i:  

 • Styringssystemer – hva de er og hvorfor vi bruker dem, inkludert den harmoniserte strukturen for ISO-standarder for styringssystemer 
 • Hva revisjoner er og hvorfor er de nødvendige​ 
 • Risikobasert tankeprosess 
 • Hensikten med og kravene i ISO 9001:2015 fra et revisjonsperspektiv 
 • Hvordan revisjoner skal planlegges og gjennomføres 
 • Revisjonskommunikasjon​ 
 • Hvordan skape verdiøkende revisjonsrapporter og oppfølging​ 
 • Bli trygg i rollen som revisjonsleder 

Målgruppe:

 • Alle som ønsker å bli revisjonsledere og utføre første-, andre- og tredjepartsrevisjoner av kvalitetsstyringssystemer.​ 
 • Konsulenter og andre fagfolk som arbeider med kvalitetsstyring og samarbeider med både intern- og eksternrevisjonsteam. 

Kompetanseløp for revisjonsleder for kvalitet består av følgende kurs:  

ISO Main Features
Risk Based Thinking
Kvalitetsledelse - ISO 9001
Interne revisjoner 
Revisjonslederkurs

Når du har fullført alle kursene i kompetanseløpet, har du den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å utføre første-, andre- og tredjepartsrevisjoner av styringssystemer mot kravene i ISO 9001:2015, i samsvar med veiledningen gitt i ISO 19011 for første- og andrepartsrevisjoner samt kravene i ISO 17021 for tredjepartsrevisjoner. ​ 

Det er obligatorisk å fullføre alle kursene i kompetanseløpet. Etter fullført kompetanseløp vil du få et kompetansebevis som revisjonsleder for kvalitet. ​ 

Du kan kjøpe alle kursene samtidig, eller kjøpe dem enkeltvis og fullføre kompetanseløpet etter hvert. Dersom du kjøper to eller flere kurs fra kompetanseløpet i én enkelt ordre, er du automatisk kvalifisert for en rabatt på 15 prosent. ​ 

Mål:

Når du har fullført kompetanseløpet, vil du ha fått opplæring i:  

 • Styringssystemer – hva de er og hvorfor vi bruker dem, inkludert den harmoniserte strukturen for ISO-standarder for styringssystemer 
 • Hva revisjoner er og hvorfor er de nødvendige​ 
 • Risikobasert tankeprosess 
 • Hensikten med og kravene i ISO 9001:2015 fra et revisjonsperspektiv 
 • Hvordan revisjoner skal planlegges og gjennomføres 
 • Revisjonskommunikasjon​ 
 • Hvordan skape verdiøkende revisjonsrapporter og oppfølging​ 
 • Bli trygg i rollen som revisjonsleder 

Målgruppe:

 • Alle som ønsker å bli revisjonsledere og utføre første-, andre- og tredjepartsrevisjoner av kvalitetsstyringssystemer.​ 
 • Konsulenter og andre fagfolk som arbeider med kvalitetsstyring og samarbeider med både intern- og eksternrevisjonsteam. 

Kompetanseløp for revisjonsleder for kvalitet består av følgende kurs:  

ISO Main Features
Risk Based Thinking
Kvalitetsledelse - ISO 9001
Interne revisjoner 
Revisjonslederkurs