Skip to content

GlobalG.A.P IFA Aquaculture versjon 6

GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Kurset skal gi en helhetlig forståelse av standarden og oppdateres kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden.

GLOBALG.A.P standardene er utviklet med hjelp av representanter fra hele verdikjeden. For å imøtekomme kravene om trygg mat og miljø, bærekraft og velferd både for mennesker og dyr må produsentene kunne framvise dokumentasjoner fra hele produksjonsprosess. GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk (laks og ørret, reker, pangasuis og tilapia). Den omfatter produksjonsprosessen fra rognstadiet og fram til avliving men dekker også produksjon videre gjennom Chain of Custody sertifisering. 

Det fokuseres spesielt på følgende hovedområder:

 • Matvaresikkerhet
 • Miljøbeskyttelse
 • Helse, sikkerhet og velferd for ansatte
 • Dyrevelferd

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om innholdet i standarden samt fortolkning av kravene.  

Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse av GLOBALG.A.P IFA Aquaculture standarden og oppdatering kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden.

Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i hvert enkeltkrav i standarden:

 • Bakgrunn og målsettinger for standarden
 • Omfang og hvem den omfatter
 • Innføring og tolkninger av standardens General Regulations
 • Hovedkravene i standardens Control Points and Compliance Criterias og tolkningene av disse
Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver. Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov.  

Kurs i interne revisjoner og HACCP for Aqua Inspektør

Vi har utviklet et to-dagers kurs for å møte formal kravene Global G.A.P standarden stiller til interne revisjoner. Kurset gir en kort innføring i mattrygghet og HACCP (1 dag til sammen) og hvordan man kan gjennomføre interne revisjoner (1 dag). Les mer om kurset her

GLOBALG.A.P standardene er utviklet med hjelp av representanter fra hele verdikjeden. For å imøtekomme kravene om trygg mat og miljø, bærekraft og velferd både for mennesker og dyr må produsentene kunne framvise dokumentasjoner fra hele produksjonsprosess. GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk (laks og ørret, reker, pangasuis og tilapia). Den omfatter produksjonsprosessen fra rognstadiet og fram til avliving men dekker også produksjon videre gjennom Chain of Custody sertifisering. 

Det fokuseres spesielt på følgende hovedområder:

 • Matvaresikkerhet
 • Miljøbeskyttelse
 • Helse, sikkerhet og velferd for ansatte
 • Dyrevelferd

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om innholdet i standarden samt fortolkning av kravene.  

Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse av GLOBALG.A.P IFA Aquaculture standarden og oppdatering kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden.

Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i hvert enkeltkrav i standarden:

 • Bakgrunn og målsettinger for standarden
 • Omfang og hvem den omfatter
 • Innføring og tolkninger av standardens General Regulations
 • Hovedkravene i standardens Control Points and Compliance Criterias og tolkningene av disse
Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver. Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov.  

Kurs i interne revisjoner og HACCP for Aqua Inspektør

Vi har utviklet et to-dagers kurs for å møte formal kravene Global G.A.P standarden stiller til interne revisjoner. Kurset gir en kort innføring i mattrygghet og HACCP (1 dag til sammen) og hvordan man kan gjennomføre interne revisjoner (1 dag). Les mer om kurset her
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials