Skip to content

Bærekraftsarbeid ved hjelp av ISO standarder

Hvordan sette arbeid med samfunnsansvar og bærekraft i system ved hjelp av ISO strukturen for ledelsessystemer?

Bedrifter må, i økende grad, forholde seg til begrepene bærekraft og samfunnsansvar. Det kan være eget ønske om å være seg bevisst hvilket bidrag bedriften har i samfunnet, men også eksterne forventninger i form av lover og regler, for eksempel Åpenhetsloven, EU-forordninger eller fra interessenter.

Hvordan kan bærekraftsarbeid og kvalitets-/systemarbeid kombineres i EN effektiv prosess? DNV har lang erfaring med å omsette formalkrav til praktisk og håndgripelig metodikk. Dette kurset fokuserer nettopp på dette; hvordan omsette teori til praktisk handling. Rikelig med eksempler vil bli gitt underveis.


Kurset gir en innføring i:

- Metodeverk for å komme frem til relevante fokusområder forbundet med FNs
   bærekraftsmål
- Begreper innen samfunnsansvar og bærekraft (CSR)
- Den overordnede strukturen i ISO Standarder (ledelsessystemstandarder)
- Hva som forventes ‘der ute’, inkl. innføring i sentrale metodeverk
- Beste praksis innen praktisk arbeid med samfunnsansvar og bærekraft, bl.a. ved    hjelp av ISO standarder

Målgruppe:

Kurset passer for:

- Bedriftens nøkkelpersoner innen bærekraft
- HMSK-ledere
- Ledere

Bedrifter må, i økende grad, forholde seg til begrepene bærekraft og samfunnsansvar. Det kan være eget ønske om å være seg bevisst hvilket bidrag bedriften har i samfunnet, men også eksterne forventninger i form av lover og regler, for eksempel Åpenhetsloven, EU-forordninger eller fra interessenter.

Hvordan kan bærekraftsarbeid og kvalitets-/systemarbeid kombineres i EN effektiv prosess? DNV har lang erfaring med å omsette formalkrav til praktisk og håndgripelig metodikk. Dette kurset fokuserer nettopp på dette; hvordan omsette teori til praktisk handling. Rikelig med eksempler vil bli gitt underveis.


Kurset gir en innføring i:

- Metodeverk for å komme frem til relevante fokusområder forbundet med FNs
   bærekraftsmål
- Begreper innen samfunnsansvar og bærekraft (CSR)
- Den overordnede strukturen i ISO Standarder (ledelsessystemstandarder)
- Hva som forventes ‘der ute’, inkl. innføring i sentrale metodeverk
- Beste praksis innen praktisk arbeid med samfunnsansvar og bærekraft, bl.a. ved    hjelp av ISO standarder

Målgruppe:

Kurset passer for:

- Bedriftens nøkkelpersoner innen bærekraft
- HMSK-ledere
- Ledere