Skip to content

ASC-standarden for ansvarlig lakseoppdrett

​​Standarden for ansvarlig lakseoppdrett er en standard som forvaltes av ASC. De jobber for en oppdrettsnæring som skal drive miljømessig ansvarlig fiskeoppdrett, ivareta gode arbeidsforhold og ha en positiv innvirkning på nærområdet hvor oppdrett drives.

Vårt kurs i ASCs standard for ansvarlig lakseoppdrett tar utgangspunkt i standardens fokus på produksjon og direkte innsatsfaktorer til produksjonen. 


Kurset skal gi en helhetlig forståelse for standarden og vi fokuserer på:

 • Bakgrunn og målsettinger for standarden
 • Omfang og hvem den omfatter
 • Innføring i og tolkninger av krav i standarden
 • Hovedkravene i standarden for 
  • nøkkelindikatorer som skal overvåkes for bærekraftig oppdrett 
  • opplysninger og resultater skal gjøres offentlig tilgjengelig
  • data som skal gjøres tilgjengelig for ASC

Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver. Kursmateriellet er på engelsk, forelesningen foregår på norsk. Kravene i standarden bygger på anerkjent beste praksis, og er et utgangpunkt for kontinuerlig forbedring. Den vil jevnlig oppdateres for å gjenspeile de nyeste og beste vitenskapelige data, styringspraksis og teknologi. 

Kurset vil til enhver tid være oppdatert med de siste endringene fra standarden. Våre kursholdere er blant de mest erfarne på standarden i bransjen og vi har vært en av bidragsyterne til utvikling av ASCs sertifiseringssystem.

Vårt kurs i ASCs standard for ansvarlig lakseoppdrett tar utgangspunkt i standardens fokus på produksjon og direkte innsatsfaktorer til produksjonen. 


Kurset skal gi en helhetlig forståelse for standarden og vi fokuserer på:

 • Bakgrunn og målsettinger for standarden
 • Omfang og hvem den omfatter
 • Innføring i og tolkninger av krav i standarden
 • Hovedkravene i standarden for 
  • nøkkelindikatorer som skal overvåkes for bærekraftig oppdrett 
  • opplysninger og resultater skal gjøres offentlig tilgjengelig
  • data som skal gjøres tilgjengelig for ASC

Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver. Kursmateriellet er på engelsk, forelesningen foregår på norsk. Kravene i standarden bygger på anerkjent beste praksis, og er et utgangpunkt for kontinuerlig forbedring. Den vil jevnlig oppdateres for å gjenspeile de nyeste og beste vitenskapelige data, styringspraksis og teknologi. 

Kurset vil til enhver tid være oppdatert med de siste endringene fra standarden. Våre kursholdere er blant de mest erfarne på standarden i bransjen og vi har vært en av bidragsyterne til utvikling av ASCs sertifiseringssystem.

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials