Skip to content

Årsaksanalyse som internt forbedringsverktøy

Et godt ledelsessystem handler i stor grad om å bli bedre i det man gjør.

Man lærer av sine feil, og av det som fungerer. Etter funn fra en revisjon ber revisor om tilbakemelding på korrektive tiltak. Alt dette forutsetter imidlertid at man har god forståelse for årsakene til avvikene eller hendelsene.  

Målgruppe

Kurset er beregnet for personer som skal forstå og vurdere hendelser og avvik, og finne de bakenforliggende årsakene. Kurset er således lagt opp til å skulle passe personer på alle nivåer i virksomheten.

Innhold:

I løpet av kurset vil deltakerne lære hvordan man skal analysere en hendelse eller et avvik, og finne de egentlige årsakene til hvorfor hendelsen inntraff eller avviket oppstod, samt vurdere alternative korrektive tiltak for å redusere sannsynligheten for at dette gjentar seg. Kurset er lagt opp som et halvdagskurs.  

Læringspunkter:


• Forstå sammenhengen mellom en hendelse og dens årsaker 

• Forstå viktigheten av å finne de bakenforliggende årsakene (rotårsakene) 

• Tapsårsaksmodellen

• Metodikk for å finne årsaker («fem hvorfor») 

• Praktisk øvelse i årsaksanalyse 

• Korrektive tiltak – hva er det? 

• Lukking av avvik – når er avviket lukket?

Man lærer av sine feil, og av det som fungerer. Etter funn fra en revisjon ber revisor om tilbakemelding på korrektive tiltak. Alt dette forutsetter imidlertid at man har god forståelse for årsakene til avvikene eller hendelsene.  

Målgruppe

Kurset er beregnet for personer som skal forstå og vurdere hendelser og avvik, og finne de bakenforliggende årsakene. Kurset er således lagt opp til å skulle passe personer på alle nivåer i virksomheten.

Innhold:

I løpet av kurset vil deltakerne lære hvordan man skal analysere en hendelse eller et avvik, og finne de egentlige årsakene til hvorfor hendelsen inntraff eller avviket oppstod, samt vurdere alternative korrektive tiltak for å redusere sannsynligheten for at dette gjentar seg. Kurset er lagt opp som et halvdagskurs.  

Læringspunkter:


• Forstå sammenhengen mellom en hendelse og dens årsaker 

• Forstå viktigheten av å finne de bakenforliggende årsakene (rotårsakene) 

• Tapsårsaksmodellen

• Metodikk for å finne årsaker («fem hvorfor») 

• Praktisk øvelse i årsaksanalyse 

• Korrektive tiltak – hva er det? 

• Lukking av avvik – når er avviket lukket?