Skip to content

Aqua Inspektør

​GlobalG.A.P stiller krav til kompetansen inspektører skal ha og vi har utarbeidet et kurs som dekker kravene. Med dette kurset vil du få de nødvendige verktøyene til å gjøre interne gjennomganger (self assessment) av Global GAP sjekklistene på anleggene.

Kompetansekrav er en økende global fokus i næringsmiddelindustrien og primærnæringen. GlobalG.A.P IFA er anerkjent som GFSI standard på linje med bla BRC Global Food Standard og FSSC22000. GlobalG.A.P  har som mål å sikre kompetansen i hele verdikjeden slik at forbruker skal kunne være trygg på at risikoer blir vurdert hele veien fra lakseproduksjon til forbrukers tallerken.   Vi har utarbeidet et kurs som dekker de formelle kompetansekravene til GlobalG.A.P for interne inspektører med fokus på HACCP og interne revisjoner. 

Les mer om GlobalG.A.P. IFA 5.0 her

Målet med kurset

 • Forstå internrevisjonens plass i styringssystemet og kjenne revisjonsprosessen så man selv kan opptre som revisor
 • Forstå grunnleggende trinn i en risikoanalyse og kunne utføre en risikoanalyse
 • Delta aktivt i driften av HACCP systemet og bidra til å videreutvikle HACCP systemet basert på resultatene fra systemet
 • Fylle formalkravene for å gjøre internal inspections etter GlobalG.A.P sjekklistene. Før man gjør interne revisjoner anbefaler vi at man har lest standarden godt, eventuelt deltatt i et kurs der kravene i selve standarden gjennomgås

Kursets hovedinnhold:

 • Interne revisjoner
 • Introduksjon til risiko - risikoanalyse og styring av farer
 • Grunnleggende om HACCP - hva er en fare?
 • Grunnforutsetninger
 • HACCP prinsippene
 • Fareanalyse
 • Kritiske kontrollpunkter (CCP)
 • Praktisk bruk av HACCP
 • Validering og verifisering
 • Mattrygghet

  Kurset gjennomføres med forelesninger og gruppediskusjoner og praktiske oppgaver.


Mattrygghet, HACCP og interne revisjoner:

DNV Business Assurance arrangerer kurs både i HACCP og interne revisjoner der vi har flere deltakere fra ulike bransjer. Begge disse kursene er to dagers kurs. I GlobalG.A.P er det et krav om kompetanse innen flere felt, men der vi har sett at det er flest mangler er for dokumentert kompetanse på mattrygghet, HACCP og interne revisjoner. Dette gjelder både for interne revisorer og interne inspektører.


 • Interne revisorer skal ha et 16 timers kurs i interne revisjoner, så der anbefaler vi kurset Interne revisjoner. I tillegg til interne revisjoner, må de ha dokumentert opplæring i mattrygghet og HACCP
 • Interne inspektører skal ha et 8 timers "praktisk kurs" i interne revisjoner
 • For HACCP er det ikke definert hvor lange kursene skal være i standarden, men i retningslinjer som har kommet nå er det sagt at det skal være minomum 8 timers varighet både for interne inspektører og interne revisorer


Ut ifra dette så har vi sett et behov for et kurs som dekker kravene til 8 timers opplæring i HACCP og 8 timers opplæring i interne revisjoner. På dette kurset er det ikke anledning til å gå dypt inn i alle detaljer rundt HACCP og internrevisjoner som vi får på de kursene der en har to dager til hvert av temaene, men vi mener kurset dekker det viktigste. 


Fokuset i utviklingen har vært på å forsøke å vinkle dette praktisk og i forhold til oppdrett. Kurset passer for de som skal revidere på sjøanlegg og ferskvannsopplegg i oppdrettsbransjen, dvs de interne inspektørene. HACCP kravet til interne revisorer vil også dekkes av dette kurset, men ikke kravet til internrevisjonsopplæring for interne revisorer.

Kompetansekrav er en økende global fokus i næringsmiddelindustrien og primærnæringen. GlobalG.A.P IFA er anerkjent som GFSI standard på linje med bla BRC Global Food Standard og FSSC22000. GlobalG.A.P  har som mål å sikre kompetansen i hele verdikjeden slik at forbruker skal kunne være trygg på at risikoer blir vurdert hele veien fra lakseproduksjon til forbrukers tallerken.   Vi har utarbeidet et kurs som dekker de formelle kompetansekravene til GlobalG.A.P for interne inspektører med fokus på HACCP og interne revisjoner. 

Les mer om GlobalG.A.P. IFA 5.0 her

Målet med kurset

 • Forstå internrevisjonens plass i styringssystemet og kjenne revisjonsprosessen så man selv kan opptre som revisor
 • Forstå grunnleggende trinn i en risikoanalyse og kunne utføre en risikoanalyse
 • Delta aktivt i driften av HACCP systemet og bidra til å videreutvikle HACCP systemet basert på resultatene fra systemet
 • Fylle formalkravene for å gjøre internal inspections etter GlobalG.A.P sjekklistene. Før man gjør interne revisjoner anbefaler vi at man har lest standarden godt, eventuelt deltatt i et kurs der kravene i selve standarden gjennomgås

Kursets hovedinnhold:

 • Interne revisjoner
 • Introduksjon til risiko - risikoanalyse og styring av farer
 • Grunnleggende om HACCP - hva er en fare?
 • Grunnforutsetninger
 • HACCP prinsippene
 • Fareanalyse
 • Kritiske kontrollpunkter (CCP)
 • Praktisk bruk av HACCP
 • Validering og verifisering
 • Mattrygghet

  Kurset gjennomføres med forelesninger og gruppediskusjoner og praktiske oppgaver.


Mattrygghet, HACCP og interne revisjoner:

DNV Business Assurance arrangerer kurs både i HACCP og interne revisjoner der vi har flere deltakere fra ulike bransjer. Begge disse kursene er to dagers kurs. I GlobalG.A.P er det et krav om kompetanse innen flere felt, men der vi har sett at det er flest mangler er for dokumentert kompetanse på mattrygghet, HACCP og interne revisjoner. Dette gjelder både for interne revisorer og interne inspektører.


 • Interne revisorer skal ha et 16 timers kurs i interne revisjoner, så der anbefaler vi kurset Interne revisjoner. I tillegg til interne revisjoner, må de ha dokumentert opplæring i mattrygghet og HACCP
 • Interne inspektører skal ha et 8 timers "praktisk kurs" i interne revisjoner
 • For HACCP er det ikke definert hvor lange kursene skal være i standarden, men i retningslinjer som har kommet nå er det sagt at det skal være minomum 8 timers varighet både for interne inspektører og interne revisorer


Ut ifra dette så har vi sett et behov for et kurs som dekker kravene til 8 timers opplæring i HACCP og 8 timers opplæring i interne revisjoner. På dette kurset er det ikke anledning til å gå dypt inn i alle detaljer rundt HACCP og internrevisjoner som vi får på de kursene der en har to dager til hvert av temaene, men vi mener kurset dekker det viktigste. 


Fokuset i utviklingen har vært på å forsøke å vinkle dette praktisk og i forhold til oppdrett. Kurset passer for de som skal revidere på sjøanlegg og ferskvannsopplegg i oppdrettsbransjen, dvs de interne inspektørene. HACCP kravet til interne revisorer vil også dekkes av dette kurset, men ikke kravet til internrevisjonsopplæring for interne revisorer.

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials