Skip to content

Antikorrupsjon - dilemmatrening

Mange virksomheter har et kontinuerlig fokus på antikorrupsjon. Det er utarbeidet etiske retningslinjer og innført gode varslingsrutiner.

Virksomheter gjennomfører også risikovurderinger og personell i utsatte roller får spesiell opplæring når de starter.

Likevel er korrupsjon kanskje et større problem enn vi så langt har avdekket. Ledere og ansatte blir stort sett overrasket når utro tjenere blir avslørt. Noen har hatt en følelse eller mistanke, men det savnes en god kultur som bidrar til at etiske retningslinjer blir diskutert, forstått og fulgt. Kanskje er det usikkerhet og at det er rom for tolkning av reglene. Dilemmatrening innen antikorrupsjon kan bidra til en felles forståelse for hvordan en skal tolke reglene og opptre i ulike situasjoner.

Målgruppe

Kurset passer for alle ansatte og ledere i en organisasjon. Personell i utsatte stillinger vil ha god nytte av kurset, spesielt hvis virksomheten har et ønske om å forbedre rutiner og retningslinjer.

Ledere og ansatte blir stort sett overrasket når utro tjenere blir avslørt. Noen har hatt en følelse eller mistanke, men det savnes en god kultur som bidrar til at etiske retningslinjer blir diskutert, forstått og fulgt. Kanskje er det usikkerhet og rom for tolkning av reglene.

Dilemmatrening innen antikorrupsjon kan bidra til en felles forståelse for hvordan en skal tolke reglene og opptre i ulike situasjoner. En annen effekt er at det blir en mer transparent og åpen kultur i bedriften for å ta opp slike problemstillinger. 

Innhold

  • Utvikling av forhold knyttet til antikorrupsjon og noen viktige prinsipper vedrørende dagens lovtekst
  • Presentasjon og diskusjon knyttet til ulike caser knyttet til eksterne og interne forhold
  • Etiske retningslinjer – viktige forhold og hvordan forstå disse
  • Varslingsrutiner 

Virksomheter gjennomfører også risikovurderinger og personell i utsatte roller får spesiell opplæring når de starter.

Likevel er korrupsjon kanskje et større problem enn vi så langt har avdekket. Ledere og ansatte blir stort sett overrasket når utro tjenere blir avslørt. Noen har hatt en følelse eller mistanke, men det savnes en god kultur som bidrar til at etiske retningslinjer blir diskutert, forstått og fulgt. Kanskje er det usikkerhet og at det er rom for tolkning av reglene. Dilemmatrening innen antikorrupsjon kan bidra til en felles forståelse for hvordan en skal tolke reglene og opptre i ulike situasjoner.

Målgruppe

Kurset passer for alle ansatte og ledere i en organisasjon. Personell i utsatte stillinger vil ha god nytte av kurset, spesielt hvis virksomheten har et ønske om å forbedre rutiner og retningslinjer.

Ledere og ansatte blir stort sett overrasket når utro tjenere blir avslørt. Noen har hatt en følelse eller mistanke, men det savnes en god kultur som bidrar til at etiske retningslinjer blir diskutert, forstått og fulgt. Kanskje er det usikkerhet og rom for tolkning av reglene.

Dilemmatrening innen antikorrupsjon kan bidra til en felles forståelse for hvordan en skal tolke reglene og opptre i ulike situasjoner. En annen effekt er at det blir en mer transparent og åpen kultur i bedriften for å ta opp slike problemstillinger. 

Innhold

  • Utvikling av forhold knyttet til antikorrupsjon og noen viktige prinsipper vedrørende dagens lovtekst
  • Presentasjon og diskusjon knyttet til ulike caser knyttet til eksterne og interne forhold
  • Etiske retningslinjer – viktige forhold og hvordan forstå disse
  • Varslingsrutiner 
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials