Systemsertifisering

DNV GL - Business Assurance er en av verdens ledende sertifiseringsorgan for akkreditert sertifisering av styringssystem. Vi tilbyr en bred portefølje av tjenester innen systemsertifisering. Gjennom vår revisjonsmetodikk Risk Based CertificationTM bedømmer vi ditt styringssystems samsvar mot internasjonale standarder og måler hvor godt systemet støtter dine forretningsprosesser.

Management Systems Certification

We are one of the leading global providers of accredited management systems certification. We offer a broad portfolio of services within management system certification and related services.

Through our Next Generation Risk Based Certification approach we assess your system’s compliance with international standards and measure how well key systems support your business processes​ while building sustainable business performance over time.