Skip to content

Implementering av ledelsessystem for kvalitet

Kurset gir en praktisk innføring i hvordan etablere og ta i bruk et hensiktsmessig og helhetlig ledelsessystem for kvalitet.

Ved etablering eller revitalisering av et ledelsessystem trenger man grunnleggende forståelse for prinsippene bak systemet og hvilke faser i prosjektet man må igjennom. Dette kurset tar utgangspunkt i oppbyggingen av et ledelsessystem for kvalitet, men er også relevant ved etableringen av andre systemstandarder.  

Innhold

Kurset gir en innføring i hva et ledelsessystem for kvalitet er og gir en oversikt over systemets rolle i virksomhetens totale styringsmodell. 


På kurset lærer du om:

 • Fordeler og ulemper ved et ledelsessystem for kvalitet
 • Hensikt og bruk
 • PDCA-hjulet
 • Kvalitet og hvordan man definerer den
 • Implementeringens tre faser: planlegging, utvikling og iverksetting, vedlikehold og forbedring
 • Introduksjon til ISO 9001:2015

 

Fokusområder

Kurset omhandler følgende emner:

 • Ansvar og roller
 • Kvalitetspolitikk og mål 
 • Verdikjede og arbeidsprosesser 
 • Elektronisk prosessbasert ledelsessystem for kvalitet 
 • Hvordan sikre kritiske prosesser 
 • Avviksbehandling og forbedring 
Kurset gjennomføres med eksempler og med stor grad av aktivitet fra deltakerne gjennom gruppearbeid.  

Målgruppe 

Kurset passer for ledere på alle nivå i tillegg til ansvarlige for virksomhetens ledelsessystem. Medarbeidere som er involvert i forbedringsarbeid, interne revisjoner og lignende vil også ha stor nytte av kurset.
Ved etablering eller revitalisering av et ledelsessystem trenger man grunnleggende forståelse for prinsippene bak systemet og hvilke faser i prosjektet man må igjennom. Dette kurset tar utgangspunkt i oppbyggingen av et ledelsessystem for kvalitet, men er også relevant ved etableringen av andre systemstandarder.  

Innhold

Kurset gir en innføring i hva et ledelsessystem for kvalitet er og gir en oversikt over systemets rolle i virksomhetens totale styringsmodell. 


På kurset lærer du om:

 • Fordeler og ulemper ved et ledelsessystem for kvalitet
 • Hensikt og bruk
 • PDCA-hjulet
 • Kvalitet og hvordan man definerer den
 • Implementeringens tre faser: planlegging, utvikling og iverksetting, vedlikehold og forbedring
 • Introduksjon til ISO 9001:2015

 

Fokusområder

Kurset omhandler følgende emner:

 • Ansvar og roller
 • Kvalitetspolitikk og mål 
 • Verdikjede og arbeidsprosesser 
 • Elektronisk prosessbasert ledelsessystem for kvalitet 
 • Hvordan sikre kritiske prosesser 
 • Avviksbehandling og forbedring 
Kurset gjennomføres med eksempler og med stor grad av aktivitet fra deltakerne gjennom gruppearbeid.  

Målgruppe 

Kurset passer for ledere på alle nivå i tillegg til ansvarlige for virksomhetens ledelsessystem. Medarbeidere som er involvert i forbedringsarbeid, interne revisjoner og lignende vil også ha stor nytte av kurset.
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials