Other sectors

Vurdering av klimarisiko

Responsible Supply Chain Process Certification by DNV GL

Klimaet vårt er i fare og vi blir alle påvirket i større eller mindre grad. Klimaendringenes påvirkninger på selskapers risikoporteføljer er derfor en av konsekvensene det vil bli svært viktig å rette fokus mot i fremtiden.

For å vurdere en virksomhets klimarisiko må flere risikoer vurderes slik at man får et helhetlig bilde som inkluderer risiko relatert til regulativer, teknologi, marked og omdømme.


Målgruppe

Dette er et praktisk kurs som vil være nyttig for ledere og personer med ansvar for foretakets samfunnsansvar i alle sektorer, både offentlig og privat. Kurset er også nyttig for personer med interesse for og perspektiver på sannsynlighet og konsekvens av klimarisiko. 


Innhold

Hensikten med kurset er å gi en helhetlig forståelse av formålet med en risikovurdering på klima og metoder for å gjennomføre en slik vurdering.  

På kurset dekker vi følgende temaer: 

 • Innføring og introduksjon til klimarisiko 
 • Screening - når er det nødvendig å foreta en detaljert klimarisikovurdering? 
 • Vurderingsmetodikk i forhold til hva du vurderer (eiersiden, prosjekt, selskap eller portfolio) 
 • Styring og håndtering av klimarelatert risiko 
 • Klimaforandring, hvordan identifisere og karakterisere påvirkningen 
 • Identifisere og kartlegge om klimarisikoen er regulatorisk-, teknologisk-, markeds - eller omdømmerelatert
 • Kvantitativ og kvalitativ vurdering av klimarisiko (inkludert forventet økonomisk tap) 
 • Rapportering av klimarisiko 

Kurset blir gjennomført med foredrag, gruppeoppgaver og praktiske eksempler. 

Ved å delta kan virksomheten få etablert en konkret og systematisk metodikk for å gjennomføre klimarisikovurderinger av sin virksomhet eller prosjekter, samt en unik mulighet til å dele erfaringer og lære av andre bedrifter.

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Specialist

Kontakt meg

Ønsker du å delta?

Meld deg på her

Tidspunkt:

2. november 2021

Legg til i kalender 2021/11/02 09:00 2021/11/02 16:00 Vurdering av klimarisiko Klimaet vårt er i fare og vi blir alle påvirket i større eller mindre grad. Klimaendringenes påvirkninger på selskapers risikoporteføljer er derfor en av konsekvensene det vil bli svært viktig å rette fokus mot i fremtiden.
https://www.dnv.no/training/vurdering-av-klimarisiko-52218
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349
Available dates and venues

Varighet:

1/2 dag

Forutsetninger:

Ingen

For å vurdere en virksomhets klimarisiko må flere risikoer vurderes slik at man får et helhetlig bilde som inkluderer risiko relatert til regulativer, teknologi, marked og omdømme.


Målgruppe

Dette er et praktisk kurs som vil være nyttig for ledere og personer med ansvar for foretakets samfunnsansvar i alle sektorer, både offentlig og privat. Kurset er også nyttig for personer med interesse for og perspektiver på sannsynlighet og konsekvens av klimarisiko. 


Innhold

Hensikten med kurset er å gi en helhetlig forståelse av formålet med en risikovurdering på klima og metoder for å gjennomføre en slik vurdering.  

På kurset dekker vi følgende temaer: 

 • Innføring og introduksjon til klimarisiko 
 • Screening - når er det nødvendig å foreta en detaljert klimarisikovurdering? 
 • Vurderingsmetodikk i forhold til hva du vurderer (eiersiden, prosjekt, selskap eller portfolio) 
 • Styring og håndtering av klimarelatert risiko 
 • Klimaforandring, hvordan identifisere og karakterisere påvirkningen 
 • Identifisere og kartlegge om klimarisikoen er regulatorisk-, teknologisk-, markeds - eller omdømmerelatert
 • Kvantitativ og kvalitativ vurdering av klimarisiko (inkludert forventet økonomisk tap) 
 • Rapportering av klimarisiko 

Kurset blir gjennomført med foredrag, gruppeoppgaver og praktiske eksempler. 

Ved å delta kan virksomheten få etablert en konkret og systematisk metodikk for å gjennomføre klimarisikovurderinger av sin virksomhet eller prosjekter, samt en unik mulighet til å dele erfaringer og lære av andre bedrifter.

Oppsatte kurs

Dato Sted Tidspunkt Pris