Other sectors

Vårt kurstilbud

ISO 27001

Informasjonssikkerhet kommer stadig høyere opp på agendaen og i vår region tilbyr vi kurs i standarden for informasjonssikkerhet – ISO 27001 og kurs for deg som skal reviderer internt etter standarden.