Other sectors

Sikker jobbanalyse (SJA-kurs)

Informasjonssikkerhet

​SJA-metoden er et kartleggingsverktøy som identifiserer risiko forbundet med en konkret oppgave eller aktivitet. Lær hvordan verktøyet kan hjelpe til med å utforme, konstruere og opprettholde sikre prosedyrer og utstyr.

​Målgruppe

Ledere eller personer som er ansvarlig for oppgaver og aktiviteter som kan medføre risiko. Kurset er også aktuelt for SHA-koordinator i utførelsesfasen og entreprenør for å ha tilstrekkelig kunnskap for å følge opp og utføre SJA.  


Formål

Formålet med kurset er å gi deltagerne en praktisk og lettfattelig tilnærming i SJA. En enkel innføring i risikotenking gir forståelse av hva som kjennetegner en god SJA. 


Læringspunkter


Grunnleggende definisjon og forståelse av fare og risiko. SJA versus risikovurdering, innføring i risikotenking:

 • Aktiviteter
 • Farepåvisning, risikoelementer
 • Konsekvens og sannsynlighet
 • Risikoreduserende tiltak
 • Menneskelige feilhandlinger

Stegene i SJA-prosessen:

 • Behov for SJA
 • Organisering av SJA
 • Metode og bruk
 • Planlegging, forberedelse og gjennomføring
 • Anbefalinger og godkjenning
 • Gjennomføring av jobben
 • Oppsummering og læring
Kurset gjennomføres med en blanding av teori, praksis og eksempler. Det legges vekt på å engasjere deltakerne gjennom øvelser, gruppearbeid og diskusjoner. Kursdeltakerne får utlevert prosjektperm og verktøy som kan benyttes når de skal utføre risikovurderinger selv i etterkant av kurset. Kurset bygger på OLFs retningslinjer.


Bedriftsinternt

Kurset gjennomføres også som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss ved interesse.

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Specialist

Kontakt meg

Ønsker du å delta?

Meld deg på her

Varighet:

1 dag

Forutsetninger:

Kurset bygger på OLFs retningslinjer

Deltakeravgift:

4 990-

​Målgruppe

Ledere eller personer som er ansvarlig for oppgaver og aktiviteter som kan medføre risiko. Kurset er også aktuelt for SHA-koordinator i utførelsesfasen og entreprenør for å ha tilstrekkelig kunnskap for å følge opp og utføre SJA.  


Formål

Formålet med kurset er å gi deltagerne en praktisk og lettfattelig tilnærming i SJA. En enkel innføring i risikotenking gir forståelse av hva som kjennetegner en god SJA. 


Læringspunkter


Grunnleggende definisjon og forståelse av fare og risiko. SJA versus risikovurdering, innføring i risikotenking:

 • Aktiviteter
 • Farepåvisning, risikoelementer
 • Konsekvens og sannsynlighet
 • Risikoreduserende tiltak
 • Menneskelige feilhandlinger

Stegene i SJA-prosessen:

 • Behov for SJA
 • Organisering av SJA
 • Metode og bruk
 • Planlegging, forberedelse og gjennomføring
 • Anbefalinger og godkjenning
 • Gjennomføring av jobben
 • Oppsummering og læring
Kurset gjennomføres med en blanding av teori, praksis og eksempler. Det legges vekt på å engasjere deltakerne gjennom øvelser, gruppearbeid og diskusjoner. Kursdeltakerne får utlevert prosjektperm og verktøy som kan benyttes når de skal utføre risikovurderinger selv i etterkant av kurset. Kurset bygger på OLFs retningslinjer.


Bedriftsinternt

Kurset gjennomføres også som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss ved interesse.

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell