Other sectors

Rømming av fisk fra akvakulturanlegg

Fish farm and it's operator

Fisk som rømmer fra akvakulturanlegg utgjør en risiko som NYTEK standarden krever at oppdretter håndterer. Bli kjent med kravene i standarden og få praktisk erfaring med ulike verktøy for å identifisere og håndtere risiko, samt begrense rømming på oppdrettsanlegget.

At alle ansatte har det samme begrepsapparatet og forståelse for risikoelementer er en forutsetning for god håndtering av risiko for fiskerømming på et oppdrettsanlegg. 

Målet med kurset

Etter kurset skal du være i stand til å identifisere risiko for rømming på anlegget og håndtere denne i tråd med kravene i NYTEK standarden.


Innhold

Kurset setter fokus på risikoene som finnes i tilknytning til oppdrettsanlegget, og hvordan disse kan håndteres slik at kravene i NYTEK standarden ivaretas.

Hovedelementene i kurset er:

 • Hvorfor du skal ha fokus på rømming
 • Kravene i NYTEK standarden med hensyn til rømming og hvordan de berører deg
 • Hva påvirker risikoen for rømming? Bilder og video fra hendelser
 • Bevisstgjøring og erkjennelse: En praktisk øvelse i internkommunikasjon. Hva er viktig å vite for ikke å bli misforstått?
 • Kartlegging av risikoforståelse på egne lokaliteter: Daglig risiko gjennom operasjoner, risiko påført av underleverandører og miljø
 • Tiltak, hva kan du gjøre og hvilke ressurser er tilgjengelig?
Kurset er praktisk lagt opp og oppfordrer deltakerne til stor grad av involvering. Det vil også bli vist til relevante eksempler og erfaring fra inspeksjoner.


Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres bedriftsinternt og gjennomføres i løpet av en dag. Vi sender en kursholder til deres lokaler. 

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer
Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

Kontakt meg

Ønsker du å bestille et bedriftsinternt kurs?

Kontakt oss her

Varighet:

1 dag

At alle ansatte har det samme begrepsapparatet og forståelse for risikoelementer er en forutsetning for god håndtering av risiko for fiskerømming på et oppdrettsanlegg. 

Målet med kurset

Etter kurset skal du være i stand til å identifisere risiko for rømming på anlegget og håndtere denne i tråd med kravene i NYTEK standarden.


Innhold

Kurset setter fokus på risikoene som finnes i tilknytning til oppdrettsanlegget, og hvordan disse kan håndteres slik at kravene i NYTEK standarden ivaretas.

Hovedelementene i kurset er:

 • Hvorfor du skal ha fokus på rømming
 • Kravene i NYTEK standarden med hensyn til rømming og hvordan de berører deg
 • Hva påvirker risikoen for rømming? Bilder og video fra hendelser
 • Bevisstgjøring og erkjennelse: En praktisk øvelse i internkommunikasjon. Hva er viktig å vite for ikke å bli misforstått?
 • Kartlegging av risikoforståelse på egne lokaliteter: Daglig risiko gjennom operasjoner, risiko påført av underleverandører og miljø
 • Tiltak, hva kan du gjøre og hvilke ressurser er tilgjengelig?
Kurset er praktisk lagt opp og oppfordrer deltakerne til stor grad av involvering. Det vil også bli vist til relevante eksempler og erfaring fra inspeksjoner.


Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres bedriftsinternt og gjennomføres i løpet av en dag. Vi sender en kursholder til deres lokaler. 

Vi syntes det var et bra kurs som var relevant og involverende. Kursholderne gjorde kurset levende!
Robin N. Scotland,
 • Marine Harvest

Kontaktperson

Lin Jacobsen Hammer
Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

Send email

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell