Risikobasert HMS-styring ved UiB

ISO 14001

​DNV GL og Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr høsten 2016 studiet Risikobasert HMS-styring. Kurset gir en introduksjon i hvordan man kan forebygge ulykker, bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten, forebygge helseskade eller miljøforstyrrelse fra produkter og verne det ytre miljøet mot forurensning.

Ved bestått eksamen gir kurset 10 studiepoeng på universitetsnivå.

Målgruppe

Ledere og andre som har HMS som del av sitt ansvarsområde i bedrifter eller offentlige institusjoner. Studiet er også aktuelt for studenter som ønsker å knytte sin spesifikke fagkompetanse til HMS-arbeid. 

Innhold

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i systematikk for arbeid med arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet. Det vil bli gitt innføring i basale teknikker, redskap og arbeidsformer, samt oversikt over lovverk som regulerer disse faktorene. HMS-organisasjonen og dens oppgaver presenteres. 

Emner som dekkes:

 • Introduksjon til HMS
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Risikovurdering, metoder og verktøy
 • Ytre miljø
 • Arbeidsmiljø
 • Psykologiske og organisatoriske faktorer i HMS-arbeidet

Undervisningen blir gitt som forelesninger og gruppearbeid, i form av syv dagsseminarer ved UiB. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. En obligatorisk oppgave inngår som en del av pensum og teller med på endelig eksamenskarakter. 

For mer informasjon og påmelding

Kurset er et samarbeid med DNV GL og Universitetet i Bergen. Studiet har emnekode MNF170-F Risikobasert HMS-styring.

Les mer om kursinnholdet og meld deg på her.

Ved bestått eksamen gir kurset 10 studiepoeng på universitetsnivå.

Målgruppe

Ledere og andre som har HMS som del av sitt ansvarsområde i bedrifter eller offentlige institusjoner. Studiet er også aktuelt for studenter som ønsker å knytte sin spesifikke fagkompetanse til HMS-arbeid. 

Innhold

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i systematikk for arbeid med arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet. Det vil bli gitt innføring i basale teknikker, redskap og arbeidsformer, samt oversikt over lovverk som regulerer disse faktorene. HMS-organisasjonen og dens oppgaver presenteres. 

Emner som dekkes:

 • Introduksjon til HMS
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Risikovurdering, metoder og verktøy
 • Ytre miljø
 • Arbeidsmiljø
 • Psykologiske og organisatoriske faktorer i HMS-arbeidet

Undervisningen blir gitt som forelesninger og gruppearbeid, i form av syv dagsseminarer ved UiB. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. En obligatorisk oppgave inngår som en del av pensum og teller med på endelig eksamenskarakter. 

For mer informasjon og påmelding

Kurset er et samarbeid med DNV GL og Universitetet i Bergen. Studiet har emnekode MNF170-F Risikobasert HMS-styring.

Les mer om kursinnholdet og meld deg på her.

Oppsatte kurs

Dato Sted Tidspunkt Pris
Dato
Høsten 2016
Sted
Universitetet i Bergen
Tidspunkt
Tidspunkt kommer
Pris
17 500,-