Other sectors

Revisjon av HACCP-systemer

Aquaculture Stewardship Councils standards for responsibly farmed seafood

​HACCP-metodikk har blitt et sentralt verktøy for å styre risiko og sikre mattrygghet. Gjennomføring av revisjoner er sentralt for å påvise at HACCP-systemet er utarbeidet i henhold til Codex Alimentarus.

Målgruppe

Kurset passer for personer som deltar i utviklingen av eget HACCP-system eller gjennomfører interne revisjoner eller leverandørrevisjoner.   


Innhold

Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon.


Kurset vektlegger:

 • Kort om HACCP etter Codex Alimentarus
 • Revisjon av HACCP-systemet 
 • Evaluere systemets oppbygging
 • Evaluere fareanalyser og farereduserende tiltak
 • Evaluere forutsetninger og CCP'er
 • Validerings- og verifiseringsaktiviteter
 • Rapportering og oppfølging
Kurset gjennomføres som forelesning og gruppeoppgaver.  Kurset tilbys også som bedriftsinternt kurs - kontakt oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov

Kontakt oss

Randi_Sjurse
Randi Lohne Sjursen

Training Specialist

Kontakt meg

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Varighet:

2 dager

Forutsetninger:

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-systemets oppbygging i henhold til Codex Alimentarus.

Målgruppe

Kurset passer for personer som deltar i utviklingen av eget HACCP-system eller gjennomfører interne revisjoner eller leverandørrevisjoner.   


Innhold

Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon.


Kurset vektlegger:

 • Kort om HACCP etter Codex Alimentarus
 • Revisjon av HACCP-systemet 
 • Evaluere systemets oppbygging
 • Evaluere fareanalyser og farereduserende tiltak
 • Evaluere forutsetninger og CCP'er
 • Validerings- og verifiseringsaktiviteter
 • Rapportering og oppfølging
Kurset gjennomføres som forelesning og gruppeoppgaver.  Kurset tilbys også som bedriftsinternt kurs - kontakt oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell