Other sectors

Menneskerettigheter

Certification by DNV GL

​Bedrifter kan påvirke menneskerettigheter både positivt og negativt. Sivilsamfunn, myndigheter, media og internasjonale standarder forventer at virksomheter tar ansvar ved å sikre at selskapet ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter.

Praktisk innføring for bedrifter

Internasjonale standarder som FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter stiller krav til hvordan virksomheter skal unngå menneskerettighetsbrudd. Kurset gir deg en oversikt over standardene, hva som forventes av virksomheter og hvordan du gjør dem relevante og håndterlige for din virksomhet. 

Menneskerettigheter er et bredt tema, de internasjonale standardene kan virke overveldende, og det kan oppleves utfordrende å gjøre dem om til relevante og praktiske tiltak for din virksomhet. Kurset legger vekt på systematisering, praktisk tilnærming og erfaringsutveksling.

Hvem passer kurset for?

Kurset dekker sentrale internasjonale retningslinjer og gir deg praktiske verktøy for å komme i gang med arbeidet på menneskerettigheter. 

Kurset passer for deg som: 

 • Er ansvarlig for virksomhetens samfunnsansvar og er usikker på hva menneskerettigheter betyr for din virksomhet
 • Er ansvarlig for innkjøp og sosial standarder i leverandørkjeden
 • Får krav fra kunder eller investorer om retningslinjer og systemer for å respektere menneskerettigheter
 • Ønsker mer kunnskap om næringslivets rolle med hensyn til menneskerettigheter
 • Jobber med kommunikasjon og ekstern rapportering

Innhold i kurset

Kurset gir en innføring i standarder og forventninger som stilles til selskaper og veiledning i hvordan du kommer i gang med å jobbe konkret med menneskerettigheter.

 • Gjennomgang av standarder som FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter
 • Oversikt over geografiske og bransjespesifikke utfordringer
 • Introduksjon til metoder og verktøy for styring og risikovurdering
 • Eksempler på god praksis

Kursholderne tar utgangspunkt i beste praksis, i kombinasjon med konkrete erfaringer vi har innenfor de ulike områdene. Vi trekker også inn deltakernes egen situasjon og erfaring når vi diskuterer løsninger.

Kursholderne

Våre kursholdere Anne Kvam og Else Hovind Hendel, seniorkonsulenter og en del av DNV GL sitt bærekraftsteam, er erfarne forelesere som har jobbet med menneskerettigheter og næringsvirksomhet i flere år. 


Bedriftsinternt kurs

Kurset tilbys som bedriftsinternt kurs og kan gjennomføres i løpet av fire timer. Kurset kan også leveres sammen med kurs i FN's Global Compact. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan gjennomføre kurset slik at din sikrer nødvendig kompetanseheving i din bedrift.

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Specialist

Kontakt meg

Ønsker du å bestille et bedriftsinternt kurs?

Kontakt oss her

Varighet:

Fire timer

Praktisk innføring for bedrifter

Internasjonale standarder som FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter stiller krav til hvordan virksomheter skal unngå menneskerettighetsbrudd. Kurset gir deg en oversikt over standardene, hva som forventes av virksomheter og hvordan du gjør dem relevante og håndterlige for din virksomhet. 

Menneskerettigheter er et bredt tema, de internasjonale standardene kan virke overveldende, og det kan oppleves utfordrende å gjøre dem om til relevante og praktiske tiltak for din virksomhet. Kurset legger vekt på systematisering, praktisk tilnærming og erfaringsutveksling.

Hvem passer kurset for?

Kurset dekker sentrale internasjonale retningslinjer og gir deg praktiske verktøy for å komme i gang med arbeidet på menneskerettigheter. 

Kurset passer for deg som: 

 • Er ansvarlig for virksomhetens samfunnsansvar og er usikker på hva menneskerettigheter betyr for din virksomhet
 • Er ansvarlig for innkjøp og sosial standarder i leverandørkjeden
 • Får krav fra kunder eller investorer om retningslinjer og systemer for å respektere menneskerettigheter
 • Ønsker mer kunnskap om næringslivets rolle med hensyn til menneskerettigheter
 • Jobber med kommunikasjon og ekstern rapportering

Innhold i kurset

Kurset gir en innføring i standarder og forventninger som stilles til selskaper og veiledning i hvordan du kommer i gang med å jobbe konkret med menneskerettigheter.

 • Gjennomgang av standarder som FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter
 • Oversikt over geografiske og bransjespesifikke utfordringer
 • Introduksjon til metoder og verktøy for styring og risikovurdering
 • Eksempler på god praksis

Kursholderne tar utgangspunkt i beste praksis, i kombinasjon med konkrete erfaringer vi har innenfor de ulike områdene. Vi trekker også inn deltakernes egen situasjon og erfaring når vi diskuterer løsninger.

Kursholderne

Våre kursholdere Anne Kvam og Else Hovind Hendel, seniorkonsulenter og en del av DNV GL sitt bærekraftsteam, er erfarne forelesere som har jobbet med menneskerettigheter og næringsvirksomhet i flere år. 


Bedriftsinternt kurs

Kurset tilbys som bedriftsinternt kurs og kan gjennomføres i løpet av fire timer. Kurset kan også leveres sammen med kurs i FN's Global Compact. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan gjennomføre kurset slik at din sikrer nødvendig kompetanseheving i din bedrift.

Oppsatte kurs

Dato
Dato
Kurset settes opp ved behov, kontakt oss for mer informasjon