Other sectors

Mattrygghet: Kurs i nye ISO 22000:2018

Ice cream processing line

Den nye versjonen av ISO 22000 har nylig trådt i kraft og revisjoner kan nå utføres i henhold til ny versjon. Delta på kurset vårt og få hjelp til forståelse, tolkning og oppgradering.

Formålet med dette kurset er å gi deg en god oversikt over de nye kravene i ISO 22000: 2018-standarden, slik at du forstår kravene og blir klar til å implementere den nye standarden i din virksomhet.

Etter kurset får du en god forståelse av:

 • Hva du bør overveie når du oppgraderer ditt ledelsessystem med hensikt på å oppfylle kravene i den nye ISO 22000-standarden.
 • Kravene i den nye ISO 22000-standarden - hva er nytt i forhold til forrige versjon og hvilken innvirkning har det på ledelessystemet ditt?
 • Introduksjon til High Level Structure – felles overordnet struktur for alle ISO standarder
 • Hva er kravene til risikoanalyse og HACCP?
 • Hvordan tolkes kravene i den nye standarden?
 • Food Fraud, Food Defense og Food Vulnerability sin plass i standarden 
 • Verktøy for å håndtere de nye kravene til mattrygghet
 • Forberedelse av overgangen til den nye standarden

Kurset passer for:

 • Personer med ansvar for mattrygghet, kvalitetsledere og kvalitetskoordinatorer
 • Fagfolk som er involvert i utviklingen av et nytt ledelessystem for mattrygghet eller forbereder seg på å oppgradere det eksisterende ledelsessystemet til den nye standarden.
 • Forelesere og konsulenter som har bruk for grunnleggende kunnskap om endringene i den reviderte ISO 22000-standarden.


Hvorfor delta på dette kurset:

 • Kurset gir deg en god forståelse for de nye kravene og hvilken innvirkning disse har på ditt ledelsessystem
 • Kurset gir deg et godt grunnlag for å implementere de nye kravene og oppdatere til den nye versjonen av standarden
 • Mulighet for å dele erfaringer med andre kursdeltakere 

 

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Specialist

Kontakt meg

Ønsker du å delta på kurset?

Meld interesse her

Varighet:

1 dag

Deltakeravgift:

4 990,-

Formålet med dette kurset er å gi deg en god oversikt over de nye kravene i ISO 22000: 2018-standarden, slik at du forstår kravene og blir klar til å implementere den nye standarden i din virksomhet.

Etter kurset får du en god forståelse av:

 • Hva du bør overveie når du oppgraderer ditt ledelsessystem med hensikt på å oppfylle kravene i den nye ISO 22000-standarden.
 • Kravene i den nye ISO 22000-standarden - hva er nytt i forhold til forrige versjon og hvilken innvirkning har det på ledelessystemet ditt?
 • Introduksjon til High Level Structure – felles overordnet struktur for alle ISO standarder
 • Hva er kravene til risikoanalyse og HACCP?
 • Hvordan tolkes kravene i den nye standarden?
 • Food Fraud, Food Defense og Food Vulnerability sin plass i standarden 
 • Verktøy for å håndtere de nye kravene til mattrygghet
 • Forberedelse av overgangen til den nye standarden

Kurset passer for:

 • Personer med ansvar for mattrygghet, kvalitetsledere og kvalitetskoordinatorer
 • Fagfolk som er involvert i utviklingen av et nytt ledelessystem for mattrygghet eller forbereder seg på å oppgradere det eksisterende ledelsessystemet til den nye standarden.
 • Forelesere og konsulenter som har bruk for grunnleggende kunnskap om endringene i den reviderte ISO 22000-standarden.


Hvorfor delta på dette kurset:

 • Kurset gir deg en god forståelse for de nye kravene og hvilken innvirkning disse har på ditt ledelsessystem
 • Kurset gir deg et godt grunnlag for å implementere de nye kravene og oppdatere til den nye versjonen av standarden
 • Mulighet for å dele erfaringer med andre kursdeltakere