Other sectors

Kvalitetsledelse

Sertifisering

Kurset gir en praktisk innføring i hvordan etablere og ta i bruk et hensiktsmessig og helhetlig kvalitetssystem.

Ved etablering eller revitalisering av et ledelsessystem trenger man grunnleggende forståelse for prinsippene bak systemet og hvilke faser i prosjektet man må igjennom. Dette kurset tar utgangspunkt i oppbyggingen av et kvalitetssystem, men er også relevant ved etableringen av andre systemstandarder. 

Innhold

Kurset gir en innføring i hva et ledelsessystem for kvalitet er og gir en oversikt over systemets rolle i virksomhetens totale ledelsesmodell. 

På kurset lærer du om:

 • Fordeler og ulemper ved et ledelsessystem for kvalitet
 • Hensikt og bruk
 • PDCA-hjulet
 • Kvalitet og hvordan man definerer den
 • Implementeringens tre faser: planlegging, utvikling og iverksetting, vedlikehold og forbedring
 • Introduksjon til ISO 9001 

Fokusområder

Kurset omhandler følgende emner:

 • Ansvar og roller
 • Kvalitetspolitikk og mål 
 • Verdikjede og arbeidsprosesser 
 • Elektronisk prosessbasert ledelsessystem for kvalitet 
 • Hvordan sikre kritiske prosesser 
 • Avviksbehandling og forbedring 

Kurset gjennomføres med eksempler og med stor grad av aktivitet fra deltakerne gjennom gruppearbeid.

Målgruppe 

Kurset passer for ledere på alle nivåer i tillegg til ansvarlige for virksomhetens ledelsessystem. Medarbeidere som er involvert i forbedringsarbeid, interne revisjoner og lignende vil også ha stor nytte av kurset.

Kurset er også relevant ved etablering av andre systemstandarder enn for kvalitet.

Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres som bedriftsinternt. Ta kontakt med oss så kan vi sammen skreddersy et opplegg som passer for din bedrift.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer
Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

Kontakt meg

Ønsker du å bestille et bedriftsinternt kurs?

Kontakt oss her

Varighet:

1 dag

Ved etablering eller revitalisering av et ledelsessystem trenger man grunnleggende forståelse for prinsippene bak systemet og hvilke faser i prosjektet man må igjennom. Dette kurset tar utgangspunkt i oppbyggingen av et kvalitetssystem, men er også relevant ved etableringen av andre systemstandarder. 

Innhold

Kurset gir en innføring i hva et ledelsessystem for kvalitet er og gir en oversikt over systemets rolle i virksomhetens totale ledelsesmodell. 

På kurset lærer du om:

 • Fordeler og ulemper ved et ledelsessystem for kvalitet
 • Hensikt og bruk
 • PDCA-hjulet
 • Kvalitet og hvordan man definerer den
 • Implementeringens tre faser: planlegging, utvikling og iverksetting, vedlikehold og forbedring
 • Introduksjon til ISO 9001 

Fokusområder

Kurset omhandler følgende emner:

 • Ansvar og roller
 • Kvalitetspolitikk og mål 
 • Verdikjede og arbeidsprosesser 
 • Elektronisk prosessbasert ledelsessystem for kvalitet 
 • Hvordan sikre kritiske prosesser 
 • Avviksbehandling og forbedring 

Kurset gjennomføres med eksempler og med stor grad av aktivitet fra deltakerne gjennom gruppearbeid.

Målgruppe 

Kurset passer for ledere på alle nivåer i tillegg til ansvarlige for virksomhetens ledelsessystem. Medarbeidere som er involvert i forbedringsarbeid, interne revisjoner og lignende vil også ha stor nytte av kurset.

Kurset er også relevant ved etablering av andre systemstandarder enn for kvalitet.

Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres som bedriftsinternt. Ta kontakt med oss så kan vi sammen skreddersy et opplegg som passer for din bedrift.

Oppsatte kurs

Dato
Dato
Kurset settes opp bedriftsintinternt, kontakt oss for nærmere avtale