Other sectors

Introduksjon til HACCP

Fishing boat in artic ocean

​Kurset gir en bred forståelse for mattrygghet og kunnskap om hvordan et HACCP-system tilrettelegger for å identifisere, evaluere og styre farer som kan oppstå under matproduksjon og som er vesentlige for trygg mat.

​Målgruppe 

Kurset passer for ledere, personer med ansvar for trygg mat og kvalitet, laboratoriepersonell og HACCP-medarbeidere. 


Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for å ha utbytte av kurset, men det er en fordel om man har erfaring fra industrien og kjenner eksisterende systemer og prosesser i egen bedrift.


Innhold

HACCP er en internasjonalt anerkjent metode for å styre risiko i forbindelse med mattrygghet. HACCP-kravet gjelder for alle virksomheter som lagrer, produserer eller selger næringsmidler. Det legges vekt på å vise hvordan bedriftene kan etablere et hensiktsmessig HACCP-system med utgangspunkt i eksisterende styringssystem. 

Temaer i kurset: 

  • Lovkrav og viktige forutsetninger 
  • Roller og team 
  • HACCP – metodikken 
  • Integrering av HACCP i et styringssystem

Kurset vil også kunne danne utgangspunkt for bedriftens BRC- eller ISO 22000-sertifisering. Deltakerne vil etter fullført kurs ha et godt grunnlag for å etablere HACCP-system i egen bedrift og følge opp og utvikle dette.

Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres som bedriftsinternt. Ta kontakt med oss så kan vi sammen skreddersy et opplegg som passer for din bedrift.

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Specialist

Kontakt meg

Ønsker du å bestille et bedriftsinternt kurs?

Kontakt oss her

Varighet:

2 dager

Forutsetninger:

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-systemets oppbygging i henhold til Codex Alimentarus.

​Målgruppe 

Kurset passer for ledere, personer med ansvar for trygg mat og kvalitet, laboratoriepersonell og HACCP-medarbeidere. 


Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for å ha utbytte av kurset, men det er en fordel om man har erfaring fra industrien og kjenner eksisterende systemer og prosesser i egen bedrift.


Innhold

HACCP er en internasjonalt anerkjent metode for å styre risiko i forbindelse med mattrygghet. HACCP-kravet gjelder for alle virksomheter som lagrer, produserer eller selger næringsmidler. Det legges vekt på å vise hvordan bedriftene kan etablere et hensiktsmessig HACCP-system med utgangspunkt i eksisterende styringssystem. 

Temaer i kurset: 

  • Lovkrav og viktige forutsetninger 
  • Roller og team 
  • HACCP – metodikken 
  • Integrering av HACCP i et styringssystem

Kurset vil også kunne danne utgangspunkt for bedriftens BRC- eller ISO 22000-sertifisering. Deltakerne vil etter fullført kurs ha et godt grunnlag for å etablere HACCP-system i egen bedrift og følge opp og utvikle dette.

Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres som bedriftsinternt. Ta kontakt med oss så kan vi sammen skreddersy et opplegg som passer for din bedrift.

Oppsatte kurs

Dato
Dato
Kurset settes opp bedriftsinternt, kontakt oss for nærmere avtale