Other sectors

Interessent - og leverandørarbeid i ISO standardene

Etikk, anti-korrupsjon

ISO-standardenes overordnede struktur stiller krav til hvordan du jobber med interessentene dine, deriblant leverandørene. Lær hvordan du kartlegger og følger opp dine interessenter, slik at du sikrer en bærekraftig forretningsdrift, i henhold til ISO-standardenes krav.

I de nye ISO-standardene som ble lansert høsten 2015 stilles det krav til at bedrifter har fokus på hvordan de arbeider med sine interessenter og leverandører. Interessentenes krav, behov og forventninger og risiko knyttet til dette må kartlegges.  På dette kurset vil du bli introdusert for metoder for å identifisere og arbeide konstruktivt med ditt selskap interessenter. Det presenteres flere måter å foreta risikovurderinger på, og gjennom eksempler fra god praksis konkretiseres forskjellige alternative måter å jobbe på. Hensikten er å gjøre deltakerne komfortable med selv å velge den metoden som er best tilpasset den enkelte virksomheten.

Innhold

Kurset vil fokusere på praktiske verktøy og metoder, og aktiv diskusjon med deltagerne. 
  • Hvordan identifisere, prioritere og engasjere interessenter?
  • Hva er vesentlighetsanalyse og hvordan gjennomføres det?
  • Vesentlighetsmatrise og interessentkart
  • Leverandørene dine, hvor er de i interessentkartet er de, hvordan kan du sikre at du har det rette utgangspunktet for arbeidet?
  • Hvordan kan du best følge opp leverandørene dine gjennom krav, monitorering, oppfølging og rapportering

Hvem passer kurset for?

Kurset gir deg grunnleggende forståelse og praktiske verktøy for interessent- og leverandørarbeid. Kurset passer for deg som skal jobbe med styringssystemet i din virksomhet og spesielt etablere eller følge opp arbeidet med deres interessenter, deriblant leverandører.


Kursholdere

Våre kursholdere Maria Gjølberg, PhD i political science, Jørgen Hanson, Cand Philol Political Philosophy og Stefan Midteide, MBA CSR, er alle seniorkonsulenter og en del av DNV GL sitt bærekraftsteam. De er meget erfarne forelesere og kursholdere som har hjulpet en rekke virksomheter med sitt interessent- og leverandørarbeid. De tar utgangspunkt i beste praksis i kombinasjon med konkrete erfaringer de har innenfor de ulike områdene. Deltakernes egen situasjon og erfaring vil også involveres når vi diskuterer løsninger.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer
Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

Kontakt meg

Varighet:

1 dag

I de nye ISO-standardene som ble lansert høsten 2015 stilles det krav til at bedrifter har fokus på hvordan de arbeider med sine interessenter og leverandører. Interessentenes krav, behov og forventninger og risiko knyttet til dette må kartlegges.  På dette kurset vil du bli introdusert for metoder for å identifisere og arbeide konstruktivt med ditt selskap interessenter. Det presenteres flere måter å foreta risikovurderinger på, og gjennom eksempler fra god praksis konkretiseres forskjellige alternative måter å jobbe på. Hensikten er å gjøre deltakerne komfortable med selv å velge den metoden som er best tilpasset den enkelte virksomheten.

Innhold

Kurset vil fokusere på praktiske verktøy og metoder, og aktiv diskusjon med deltagerne. 
  • Hvordan identifisere, prioritere og engasjere interessenter?
  • Hva er vesentlighetsanalyse og hvordan gjennomføres det?
  • Vesentlighetsmatrise og interessentkart
  • Leverandørene dine, hvor er de i interessentkartet er de, hvordan kan du sikre at du har det rette utgangspunktet for arbeidet?
  • Hvordan kan du best følge opp leverandørene dine gjennom krav, monitorering, oppfølging og rapportering

Hvem passer kurset for?

Kurset gir deg grunnleggende forståelse og praktiske verktøy for interessent- og leverandørarbeid. Kurset passer for deg som skal jobbe med styringssystemet i din virksomhet og spesielt etablere eller følge opp arbeidet med deres interessenter, deriblant leverandører.


Kursholdere

Våre kursholdere Maria Gjølberg, PhD i political science, Jørgen Hanson, Cand Philol Political Philosophy og Stefan Midteide, MBA CSR, er alle seniorkonsulenter og en del av DNV GL sitt bærekraftsteam. De er meget erfarne forelesere og kursholdere som har hjulpet en rekke virksomheter med sitt interessent- og leverandørarbeid. De tar utgangspunkt i beste praksis i kombinasjon med konkrete erfaringer de har innenfor de ulike områdene. Deltakernes egen situasjon og erfaring vil også involveres når vi diskuterer løsninger.