Other sectors

Innføring i analyse og styring av risiko

AS/EN 9100 - Aerospace Quality Management

Dette kurset bygger på DNV GL sitt rammeverk for risikostyring, ISO 31000, og er en introduksjon til emnet. Hovedvekten er lagt på hvordan utføre, implementere og forbedre risikostyring i egen organisasjon.

Lær mer om hvordan du kan bruke risikostyring som et effektivt verktøy i egen organisasjon.    

​Målgruppe  

Kurset passer for personer som skal utføre risikoanalyser. Kurset passer også for personer som vil lære seg en systematisk tilnærming til styring av risiko, og hvordan risikostyring kan brukes som et verktøy for å oppnå bedriftens forretningsmål. Det er ingen krav til tidligere erfaring eller bakgrunn i emnet for å ha utbytte av kurset.     

Innhold  

Kurset dekker grunnleggende konsepter, metoder, verktøy og maler for å utføre risikovurderinger hvordan risiko (usikkerhet) kan påvirke mål hvordan man kan redusere/håndtere risiko. Hovedstegene i metoden/prosessen for utførelse av risikovurdering vil bli gjennomgått i detalj. Disse stegene er: 

  • Initiering (planlegging) 
  • Identifisering (trusler/muligheter) 
  • Analyse (vurdere sannsynlighet og konsekvens) 
  • Velge tiltak (for å håndtere risikoen) 
  • Følge opp (evaluere iverksettelse og effekt av tiltakene og revurdere risikobildet)   

Metodikken er generisk og kan brukes på alt fra risikovurdering av mindre prosjekter og installasjoner til større prosjekter og virksomhetsområder. Kurset inneholder praktiske øvelser der deltakerne får anledning til å praktisere metodikken for risikovurdering.         

Kurset er godt egnet som grunnlag for de som ønsker videre utdypning fra kurset "Risiko og risikostyring i ISO 9001:2015" som retter seg mot sertifiserte bedrifter eller de bedrifter som ønsker å sertifisere seg. For de som har gjennomført kurset, anbefales kurset "Helhetlig risikostyring".

Lær mer om hvordan du kan bruke risikostyring som et effektivt verktøy i egen organisasjon.    

​Målgruppe  

Kurset passer for personer som skal utføre risikoanalyser. Kurset passer også for personer som vil lære seg en systematisk tilnærming til styring av risiko, og hvordan risikostyring kan brukes som et verktøy for å oppnå bedriftens forretningsmål. Det er ingen krav til tidligere erfaring eller bakgrunn i emnet for å ha utbytte av kurset.     

Innhold  

Kurset dekker grunnleggende konsepter, metoder, verktøy og maler for å utføre risikovurderinger hvordan risiko (usikkerhet) kan påvirke mål hvordan man kan redusere/håndtere risiko. Hovedstegene i metoden/prosessen for utførelse av risikovurdering vil bli gjennomgått i detalj. Disse stegene er: 

  • Initiering (planlegging) 
  • Identifisering (trusler/muligheter) 
  • Analyse (vurdere sannsynlighet og konsekvens) 
  • Velge tiltak (for å håndtere risikoen) 
  • Følge opp (evaluere iverksettelse og effekt av tiltakene og revurdere risikobildet)   

Metodikken er generisk og kan brukes på alt fra risikovurdering av mindre prosjekter og installasjoner til større prosjekter og virksomhetsområder. Kurset inneholder praktiske øvelser der deltakerne får anledning til å praktisere metodikken for risikovurdering.         

Kurset er godt egnet som grunnlag for de som ønsker videre utdypning fra kurset "Risiko og risikostyring i ISO 9001:2015" som retter seg mot sertifiserte bedrifter eller de bedrifter som ønsker å sertifisere seg. For de som har gjennomført kurset, anbefales kurset "Helhetlig risikostyring".

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell