Other sectors

GlobalG.A.P Risk Assessment on Social Pratice - GRASP

Fish farm on the west coast

GRASP ble gjort obligatorisk i versjon 5.0 av GlobalG.A.P standarden, og har som hensikt å hjelpe bedrifter med å etablere et godt ledelsessystem for de ansattes helse, miljø og velferd.

GLOBALG.A.P standardene er utviklet med hjelp av representanter fra hele verdikjeden. For å imøtekomme kravene om trygg mat og miljø, bærekraftighet og velferd både for mennesker og dyr må produsentene kunne framvise dokumentasjoner fra hele produksjonsprosessen.

Versjon 5.0 av standarden (1.juli 2016) inneholder også en del som omhandler forpliktelse til de ansattes helse, miljø og velferd - kalt GRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social Practice). Mål og hensikt med GRASP er å hjelpe alle virksomheter til å etablere et godt ledelsessystem for de ansattes helse, miljø og velferd, og på den måten sikre et godt arbeidsmiljø.

En gjennomgang av GRASP er gjort obligatorisk i versjon 5.0 av standarden, men det er ikke satt en grense for grad av samsvar for å få utstedt serftifikat for GlobalGAP. Det er imidlertid etablert et eget sertifikat for GRASP som forteller hvor virksomheten ligger i samsvar med kravene som ligger i GRASP.

Les mer om GlobalG.A.P IFA 5.0 her

Det fokuseres spesielt på følgende hovedområder:

 • De ansattes mulighet for klager og forbedringsforslag, samt at de ansatte har en representant (tillitsvalgt) som er valgt på en demokratisk måte
 • At det er god kommunikasjon mellom de ansatte og ledelse, og at det gjennomføres jevnlige møter mellom partene
 • At virksomheten har en uttalt politikk og et bevisst forhold til den nasjonale lovgivningen for god sosial praksis
 • At kontrakter og lønn er godt dokumentert og i henhold til lovgivning og tariffavtaler
 • Barnearbeid og barns rettigheter
 • System og oversikt for timeregistrering og bruk av overtid

Målgruppe

Kurset er tenkt primært for de som har ansvar og jobber med disse områdene i virksomheter, herunder HR, lønn, personalledere etc. 


Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse av hva GRASP inneholder og hvilke krav som stilles for å være i samsvar med standarden.

Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver. Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt, ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov. 

GLOBALG.A.P standardene er utviklet med hjelp av representanter fra hele verdikjeden. For å imøtekomme kravene om trygg mat og miljø, bærekraftighet og velferd både for mennesker og dyr må produsentene kunne framvise dokumentasjoner fra hele produksjonsprosessen.

Versjon 5.0 av standarden (1.juli 2016) inneholder også en del som omhandler forpliktelse til de ansattes helse, miljø og velferd - kalt GRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social Practice). Mål og hensikt med GRASP er å hjelpe alle virksomheter til å etablere et godt ledelsessystem for de ansattes helse, miljø og velferd, og på den måten sikre et godt arbeidsmiljø.

En gjennomgang av GRASP er gjort obligatorisk i versjon 5.0 av standarden, men det er ikke satt en grense for grad av samsvar for å få utstedt serftifikat for GlobalGAP. Det er imidlertid etablert et eget sertifikat for GRASP som forteller hvor virksomheten ligger i samsvar med kravene som ligger i GRASP.

Les mer om GlobalG.A.P IFA 5.0 her

Det fokuseres spesielt på følgende hovedområder:

 • De ansattes mulighet for klager og forbedringsforslag, samt at de ansatte har en representant (tillitsvalgt) som er valgt på en demokratisk måte
 • At det er god kommunikasjon mellom de ansatte og ledelse, og at det gjennomføres jevnlige møter mellom partene
 • At virksomheten har en uttalt politikk og et bevisst forhold til den nasjonale lovgivningen for god sosial praksis
 • At kontrakter og lønn er godt dokumentert og i henhold til lovgivning og tariffavtaler
 • Barnearbeid og barns rettigheter
 • System og oversikt for timeregistrering og bruk av overtid

Målgruppe

Kurset er tenkt primært for de som har ansvar og jobber med disse områdene i virksomheter, herunder HR, lønn, personalledere etc. 


Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse av hva GRASP inneholder og hvilke krav som stilles for å være i samsvar med standarden.

Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver. Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt, ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov. 

Oppsatte kurs

Dato Sted Tidspunkt Pris
Dato
Settes opp ved behov - meld din interesse til oss
Sted
Bergen eller Trondheim
Tidspunkt
09:00-13:00
Pris
2 900,-