Other sectors

EU taksonomien

Global Opportunity Assessment

Hva er det og hvordan vil det påvirke norske selskaper i 2022?

EU har de siste årene jobbet med EU Green Deal, en tiltakspakke som skal sikre at vi når Parismålene. Et av tiltakene er EU takonomien, et sett med miljøkrav til de mest utslippstunge industriområdene med konkrete mål for å redusere sine utslipp. Kravene vil påvirke alle norske virksomheter og stiller krav til rapportering på de finansielle aktivitetene.

I tillegg til EU sin taksonomi, ble Åpenhetsloven vedtatt sommeren 2021. Den har som mål at norske virksomheter kartlegger risikoer og muligheter i sin verdikjede, er åpen om hvem som er deres leverandører og hvordan de jobber med dem for å sikre overholdelse av arbeids- og menneskerettigheter. 

Bli med på dette 2 timers forkurset og få innsikt i hva kravene i EU taksonomien og Åpenhetsloven er, og hvordan du kan jobbe systematisk for å være klar til rapportering i 2023. 

Kursholdere: Lin Jacobsen Hammer og Are Otterdal Larsen

Varighet: 2 timer inkludert god tid til spørsmål og avklaringer fra deltakerne

Kurset er meget godt egnet som forkurs til kurs i «Vesentlighetsanalyse og interessentdialog», «Bærekraftsrapportering etter GRI» og «FNs bærekraftsmål». Men anbefales også som forkurs til all våre øvrige kurs innen ledelsessystemer, bærekraft og rapportering. Kurs levert av DNV

Kontakt oss

HVa kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Ønsker du å melde deg på kurs?

Meld deg på her

Tidspunkt:

8. desember 2022

Legg til i kalender 2022/12/08 10:00 2022/12/08 12:00 EU taksonomien Hva er det og hvordan vil det påvirke norske selskaper i 2022?
https://www.dnv.no/training/eu-taksonomien--215250
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
Digitalt klasserom false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Varighet:

2 timer

EU har de siste årene jobbet med EU Green Deal, en tiltakspakke som skal sikre at vi når Parismålene. Et av tiltakene er EU takonomien, et sett med miljøkrav til de mest utslippstunge industriområdene med konkrete mål for å redusere sine utslipp. Kravene vil påvirke alle norske virksomheter og stiller krav til rapportering på de finansielle aktivitetene.

I tillegg til EU sin taksonomi, ble Åpenhetsloven vedtatt sommeren 2021. Den har som mål at norske virksomheter kartlegger risikoer og muligheter i sin verdikjede, er åpen om hvem som er deres leverandører og hvordan de jobber med dem for å sikre overholdelse av arbeids- og menneskerettigheter. 

Bli med på dette 2 timers forkurset og få innsikt i hva kravene i EU taksonomien og Åpenhetsloven er, og hvordan du kan jobbe systematisk for å være klar til rapportering i 2023. 

Kursholdere: Lin Jacobsen Hammer og Are Otterdal Larsen

Varighet: 2 timer inkludert god tid til spørsmål og avklaringer fra deltakerne

Kurset er meget godt egnet som forkurs til kurs i «Vesentlighetsanalyse og interessentdialog», «Bærekraftsrapportering etter GRI» og «FNs bærekraftsmål». Men anbefales også som forkurs til all våre øvrige kurs innen ledelsessystemer, bærekraft og rapportering. Kurs levert av DNV

Terms and conditions

Practical info

Course materials