Other sectors

Endringsprosesser med 7 enkle steg

Training services from DNV GL - Business Assurance

I endringsfaser er det helt avgjørende å ha god oversikt over sine aktiviteter. Vår 7-trinns modell hjelper deg å raskt implementere og tilpasse endringer, så det blir enklere å nå målene deres. På kurset lærer du hvordan du kan tilpasse aktivitetene deres på en god og effektiv måte ved hjelp av en etablert modell, som sparer kostnader og gir dere et konkurransefortrinn.

DNV GL har utviklet en 7-trinns metode som sikrer at du kan tilpasse styringssystemet ditt på en god og effektiv måte, slik at du fremdeles når målene dine i en endringsfase. Om selskapet vokser eller blir mindre, vil du ved bruk av metoden raskere kunne tilpasse deg endringene og få et fortrinn i markedet. 

Hensikten med kurset

Å forstå hvordan et styringssystem på en god og effektiv måte kan tilpasses aktivitetene i organisasjonen din, spare kostnader og gi deg et konkurransefortrinn i markedet.

Målgruppe

Kurset er for ledere i bedrifter som har vært, eller skal, gjennom større endringer og må tilpasse sine aktiviteter til nye strategier og/eller mål.

Kursets innhold

Kurset er bygget rundt DNV GL sin 7-trinns modell for endringsprosesser og gir en grundig innføring i denne. Vi ser på:
 
- Hva må fungere for å få til et godt samspill mellom prosesser, systemer og mennesker for å nå strategiske mål 
- Hva skaper endringer og hvordan bidrar styringssystemet til å oppdage, tilpasse og møte endringene 
- 7 trinns modellen og hvordan den kan brukes
- Risikovurderinger for å sikre riktig fokus i endringsprosessen
- Kultur i endringsprosesser
- Veien videre; hvordan sikrer vi at vi jobber likt med endringsprosesser
 
Kurset gjennomføres over 1 dag med maks 8 deltakere og en dedikert kursholder. Dette er et praktisk kurs hvor vi blir kjent med en 7-trinns modell med ulike metoder og verktøy som vi øver oss på gjennom ulike scenarioer som kan oppstå. Deltakerne kan ta med egne eksempler dersom de ønsker å dele læringen med andre.

Kursholder

Kursholder Ole Johan Dahl har mange års erfaring som leder, konsulent og revisor og har lang erfaring i å bistå bedrifter i utvikling og implementering av ledelsessystemer. Endringsprosesser er en del av hverdagen for dagens selskaper og Ole Johans erfaring i å støtte ledergrupper med strategiutvikling, målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring får deltakerne dratt nytte av.

DNV GL har utviklet en 7-trinns metode som sikrer at du kan tilpasse styringssystemet ditt på en god og effektiv måte, slik at du fremdeles når målene dine i en endringsfase. Om selskapet vokser eller blir mindre, vil du ved bruk av metoden raskere kunne tilpasse deg endringene og få et fortrinn i markedet. 

Hensikten med kurset

Å forstå hvordan et styringssystem på en god og effektiv måte kan tilpasses aktivitetene i organisasjonen din, spare kostnader og gi deg et konkurransefortrinn i markedet.

Målgruppe

Kurset er for ledere i bedrifter som har vært, eller skal, gjennom større endringer og må tilpasse sine aktiviteter til nye strategier og/eller mål.

Kursets innhold

Kurset er bygget rundt DNV GL sin 7-trinns modell for endringsprosesser og gir en grundig innføring i denne. Vi ser på:
 
- Hva må fungere for å få til et godt samspill mellom prosesser, systemer og mennesker for å nå strategiske mål 
- Hva skaper endringer og hvordan bidrar styringssystemet til å oppdage, tilpasse og møte endringene 
- 7 trinns modellen og hvordan den kan brukes
- Risikovurderinger for å sikre riktig fokus i endringsprosessen
- Kultur i endringsprosesser
- Veien videre; hvordan sikrer vi at vi jobber likt med endringsprosesser
 
Kurset gjennomføres over 1 dag med maks 8 deltakere og en dedikert kursholder. Dette er et praktisk kurs hvor vi blir kjent med en 7-trinns modell med ulike metoder og verktøy som vi øver oss på gjennom ulike scenarioer som kan oppstå. Deltakerne kan ta med egne eksempler dersom de ønsker å dele læringen med andre.

Kursholder

Kursholder Ole Johan Dahl har mange års erfaring som leder, konsulent og revisor og har lang erfaring i å bistå bedrifter i utvikling og implementering av ledelsessystemer. Endringsprosesser er en del av hverdagen for dagens selskaper og Ole Johans erfaring i å støtte ledergrupper med strategiutvikling, målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring får deltakerne dratt nytte av.

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell

Relevante kurs

Miljøledelse ISO 14001:2015

Kurs i endringer i ISO standardene

Kvalitetsledelse: ISO 9001:2015

Risiko og risikostyring i ISO standarder