Other sectors

Effektiv forebygging av matsvindel

Shelf with food

Matsvindel er en globalt voksende utfordring i næringsmiddelbransjen. Vi tilbyr nå et kurs som setter fokus på hvordan din virksomhet kan minimere svindel i leverandørkjedene og hvordan den kan håndteres hvis det allikevel dukker opp utfordringer.

Om effektiv forebygging av matsvindel 

Målgruppe

Kurset er rettet mot deg som jobber med kvalitetsledelse i din virksomhet. Ledere og andre beslutningstakere som er med på å sette matsvindel på agendaen vil også ha stor nytte av kurset. 


Mål

Etter kurset vil du sitte igjen med en effektiv verktøykasse til bruk i dynamisk forebygging av svindel i din virksomhet. Videre vil du lære metoder for å håndtere svindel så din virksomhet kan agere på en effektiv måte hvis uhellet først skulle være ute. 


Innhold

I løpet av kursdagen vil vi komme innom disse temaene:
  • Hva er omfanget og hvordan identifiserer vi de svake leddene?
  • Metoder for å forebygge matsvindel
  • Hvilke krav er det i standarden som forebygger matsvindel?
  • Hvordan revideres risikoanalyser og forebygging av matsvindel?
Vi vil også diskutere risikobegrensende aktiviteter, herunder sårbarhetsvurderinger og andre metoder for risikovurdering.

Kurset vil veksle mellom undervisning og gruppeøvelser.  

Kurset settes kun opp bedriftsinternt. Kontakt oss for mer informasjon.

Om effektiv forebygging av matsvindel 

Målgruppe

Kurset er rettet mot deg som jobber med kvalitetsledelse i din virksomhet. Ledere og andre beslutningstakere som er med på å sette matsvindel på agendaen vil også ha stor nytte av kurset. 


Mål

Etter kurset vil du sitte igjen med en effektiv verktøykasse til bruk i dynamisk forebygging av svindel i din virksomhet. Videre vil du lære metoder for å håndtere svindel så din virksomhet kan agere på en effektiv måte hvis uhellet først skulle være ute. 


Innhold

I løpet av kursdagen vil vi komme innom disse temaene:
  • Hva er omfanget og hvordan identifiserer vi de svake leddene?
  • Metoder for å forebygge matsvindel
  • Hvilke krav er det i standarden som forebygger matsvindel?
  • Hvordan revideres risikoanalyser og forebygging av matsvindel?
Vi vil også diskutere risikobegrensende aktiviteter, herunder sårbarhetsvurderinger og andre metoder for risikovurdering.

Kurset vil veksle mellom undervisning og gruppeøvelser.  

Kurset settes kun opp bedriftsinternt. Kontakt oss for mer informasjon.