Other sectors

Anti-korrupsjon, beredskap og barrierer

Human rights

​Stadig flere land innfører vidtrekkende korrupsjonslovgivning, og de siste årene har det vært en markant økning i håndhevingen av korrupsjonssaker både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å ha kompetanse på dette området – særlig fordi mangel på opplæring og systemer slår negativt ut dersom noe går galt.

Kurset gir et solid fundament for videre praktisk arbeid med anti-korrupsjon og sikrer at viktige lover og retningslinjer gjennomgås og diskuteres. Deltakerne får innspill og bistand til å starte jobben med å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram for å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.


Innhold i kurset

Kurset vil fokusere på forebygging og etterlevelse. Aktuelle tema vil løftes frem underveis:  
 • Gjennomgang av korrupsjonsutviklingen de siste ti-årene, risikoforhold og lessons-learned
 • Norsk korrupsjonslovgivning - aktuelle trender og utviklingstrekk. Gjennomgang av den norske korrupsjonsloven, gjennomgang av korrupsjonsdommer i Norge de siste ti årene – kan vi lære noe av dette?
 • Internasjonale lover og retningslinjer – hva betyr dette for oss? Hvordan skal man etterleve internasjonale regelverk og sanksjonssystemer som Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og UK Bribery Act?
 • . . . men hva gjør vi i praksis? Praktiske problemstillinger og dilemmatrening – hvordan omsetter vi kunnskapen i vanskelige valgsituasjoner, hvilke hensyn skal vi veie mot hverandre og hvor bør vi legge listen?
 • Innholdet i et robust antikorrupsjonsprogram. Hvilke forebyggende tiltak hører hjemme i et effektivt og robust antikorrupsjons-program som tilfredsstiller både juridiske og moralske forventninger?


Hvem passer kurset for?

Kurset dekker nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer og gir deg praktiske innspill for å komme i gang med arbeidet på anti-korrupsjon. 


Kurset passer for deg som:

 • Er ansvarlig for virksomhetens arbeid med etikk, samfunnsansvar og/eller anti-korrupsjon
 • Har ansvar for intern opplæring 
 • Er ansvarlig for innkjøp og etiske standarder i leverandørkjeden
 • Får krav fra kunder om retningslinjer og systemer for å hindre/forebygge korrupsjon
 • Ønsker mer kunnskap om næringslivets rolle med hensyn til anti-korrupsjon
 • Jobber med ekstern kommunikasjon og rapportering
 

Kursholdere

Våre kursholdere er Anne Kvam, sjefskonsulent med lang og bred erfaring fra ansvarlig investeringsvirksomhet, eierstyring og selskapsledelse, og Jørgen Hanson, sjefskonsulent og CSR-spesialist med bred erfaring innen etikk og samfunnsansvar. Begge er en del av DNV GL sitt bærekraftsteam og har lang erfaring som forelesere.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer
Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

Kontakt meg

Ønsker du å delta?

Meld deg på her

Varighet:

1 dag

Deltakeravgift:

4 990,-

Kurset gir et solid fundament for videre praktisk arbeid med anti-korrupsjon og sikrer at viktige lover og retningslinjer gjennomgås og diskuteres. Deltakerne får innspill og bistand til å starte jobben med å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram for å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.


Innhold i kurset

Kurset vil fokusere på forebygging og etterlevelse. Aktuelle tema vil løftes frem underveis:  
 • Gjennomgang av korrupsjonsutviklingen de siste ti-årene, risikoforhold og lessons-learned
 • Norsk korrupsjonslovgivning - aktuelle trender og utviklingstrekk. Gjennomgang av den norske korrupsjonsloven, gjennomgang av korrupsjonsdommer i Norge de siste ti årene – kan vi lære noe av dette?
 • Internasjonale lover og retningslinjer – hva betyr dette for oss? Hvordan skal man etterleve internasjonale regelverk og sanksjonssystemer som Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og UK Bribery Act?
 • . . . men hva gjør vi i praksis? Praktiske problemstillinger og dilemmatrening – hvordan omsetter vi kunnskapen i vanskelige valgsituasjoner, hvilke hensyn skal vi veie mot hverandre og hvor bør vi legge listen?
 • Innholdet i et robust antikorrupsjonsprogram. Hvilke forebyggende tiltak hører hjemme i et effektivt og robust antikorrupsjons-program som tilfredsstiller både juridiske og moralske forventninger?


Hvem passer kurset for?

Kurset dekker nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer og gir deg praktiske innspill for å komme i gang med arbeidet på anti-korrupsjon. 


Kurset passer for deg som:

 • Er ansvarlig for virksomhetens arbeid med etikk, samfunnsansvar og/eller anti-korrupsjon
 • Har ansvar for intern opplæring 
 • Er ansvarlig for innkjøp og etiske standarder i leverandørkjeden
 • Får krav fra kunder om retningslinjer og systemer for å hindre/forebygge korrupsjon
 • Ønsker mer kunnskap om næringslivets rolle med hensyn til anti-korrupsjon
 • Jobber med ekstern kommunikasjon og rapportering
 

Kursholdere

Våre kursholdere er Anne Kvam, sjefskonsulent med lang og bred erfaring fra ansvarlig investeringsvirksomhet, eierstyring og selskapsledelse, og Jørgen Hanson, sjefskonsulent og CSR-spesialist med bred erfaring innen etikk og samfunnsansvar. Begge er en del av DNV GL sitt bærekraftsteam og har lang erfaring som forelesere.