Other sectors

ABC til brukstillatelse for landbaserte akvakulturanlegg

Landbasert anlegg

Forskrift for landbasert fiskeoppdrett krever at alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk skal ha brukstillatelse for å kunne produsere fisk etter 01.01.2021. For anlegg prosjektert før forskriftens tredte i kraft (01.01.2018), skal en tilstandsfastsetting og rømmingsteknisk rapport sendes fiskeridirektoratet som underlag til bruktstillatelse.

Kurset gir deg den kompetansen du trenger for å kunne dokumentere tilstanden til ditt landbaserte akvakulturanlegg etter kravene i NS 9416 for å kunne få brukstillatelsen du trenger for å fortsette din produksjon av fisk.

Målet med kurset

Å øke forståelsen for kravene til tilstanden til landbasert akvakulturanlegget i et rømmingsteknisk perspektiv, samt innholdet og kravene i NS 9416. Kurset styrker deltakernes mulighet til å jobbe målrettet og strukturert med kravene til tiltstandsfastsetting og rømnningsteknisk rapport.

Målgruppe 

Mellomledere, ansvarlige for godkjent brukstillatelse og medarbeidere som må forstå kravene og betydningen av brukstillatelsen.

Innhold

Kurset setter fokus på hvordan tilstanden til landbaserte akvakulturanlegg vurderes i arbeidet mot brukstillatelse. Kurset inneholder blant annet disse elementene: 

  • Gjennomgang av krav i forskriften NS9416 
  • Dette sier veilederen til tilstandfastsetting
  • Slik går du frem for å dokumentere de gitte kravene
  • Få oversikt over risiko og muligheter knyttet til rømming
  • Eksempler på gode tiltak og gjennomføring i praksis

Dette er et praktisk kurs hvor du får eksempler fra vår erfaring fra relevante inspeksjoner og lærer hvordan du kan jobbe målrettet og strukturert med kravene til tilstandsfastsetting og rømmingsteknisk rapport. Kurset gjennomføres som et klasseromskurs med forelesning og gruppedisksjoner. 

Kursholdere

Thomas Vavik Bekken er revisjonsleder og kursholder i DNV GL. Han er marinebiolog fra Høgskolen i Ålesund og har 15 års erfaring fra akvakulturindustrien med roller innen produksjon og kvalitetsstyring i SalMar ASA og AquaGen AS. Han har jobbet som revisjonsleder og kursholder i DNV GL siden oktober 2016, og reviderer dalig våre kunder på GlobalGAP IFA og CoC, ASC Salmon, ISO 9001, FOS og ASC/MSC CoC. Han er også prosjektleder for GlobalGAP Subcontractor Assessments (DoC).
Olve Vangdal er teknisk leder og kursholder i DNV GL og har en bachelor innen miljø fra Høgskolen i Bergen og har erfaring fra fiskeri og fra merdkanten. Han har jobbet som inspektør og teknisk leder i DNV GL siden 2011, med revisjoner, inspeksjoner, verifikasjon og sertifisering innen NYTEK, NS9415, Forskrift for landbasert akvakultur og NS9416. 

Kompetanse skaper verdi 

Som deltaker mottar du kurspresentasjonen i forkant av kurset og starter læringsprosessen ved første gjennomlesning. Vi oppfordrer våre deltakere til å forberede spørsmål til kurset, slik at de får besvart det de lurer på og kan bidra bedre i diskusjonene, og får relevans i forhold til egen hverdag.

Kurset gir deg den kompetansen du trenger for å kunne dokumentere tilstanden til ditt landbaserte akvakulturanlegg etter kravene i NS 9416 for å kunne få brukstillatelsen du trenger for å fortsette din produksjon av fisk.

Målet med kurset

Å øke forståelsen for kravene til tilstanden til landbasert akvakulturanlegget i et rømmingsteknisk perspektiv, samt innholdet og kravene i NS 9416. Kurset styrker deltakernes mulighet til å jobbe målrettet og strukturert med kravene til tiltstandsfastsetting og rømnningsteknisk rapport.

Målgruppe 

Mellomledere, ansvarlige for godkjent brukstillatelse og medarbeidere som må forstå kravene og betydningen av brukstillatelsen.

Innhold

Kurset setter fokus på hvordan tilstanden til landbaserte akvakulturanlegg vurderes i arbeidet mot brukstillatelse. Kurset inneholder blant annet disse elementene: 

  • Gjennomgang av krav i forskriften NS9416 
  • Dette sier veilederen til tilstandfastsetting
  • Slik går du frem for å dokumentere de gitte kravene
  • Få oversikt over risiko og muligheter knyttet til rømming
  • Eksempler på gode tiltak og gjennomføring i praksis

Dette er et praktisk kurs hvor du får eksempler fra vår erfaring fra relevante inspeksjoner og lærer hvordan du kan jobbe målrettet og strukturert med kravene til tilstandsfastsetting og rømmingsteknisk rapport. Kurset gjennomføres som et klasseromskurs med forelesning og gruppedisksjoner. 

Kursholdere

Thomas Vavik Bekken er revisjonsleder og kursholder i DNV GL. Han er marinebiolog fra Høgskolen i Ålesund og har 15 års erfaring fra akvakulturindustrien med roller innen produksjon og kvalitetsstyring i SalMar ASA og AquaGen AS. Han har jobbet som revisjonsleder og kursholder i DNV GL siden oktober 2016, og reviderer dalig våre kunder på GlobalGAP IFA og CoC, ASC Salmon, ISO 9001, FOS og ASC/MSC CoC. Han er også prosjektleder for GlobalGAP Subcontractor Assessments (DoC).
Olve Vangdal er teknisk leder og kursholder i DNV GL og har en bachelor innen miljø fra Høgskolen i Bergen og har erfaring fra fiskeri og fra merdkanten. Han har jobbet som inspektør og teknisk leder i DNV GL siden 2011, med revisjoner, inspeksjoner, verifikasjon og sertifisering innen NYTEK, NS9415, Forskrift for landbasert akvakultur og NS9416. 

Kompetanse skaper verdi 

Som deltaker mottar du kurspresentasjonen i forkant av kurset og starter læringsprosessen ved første gjennomlesning. Vi oppfordrer våre deltakere til å forberede spørsmål til kurset, slik at de får besvart det de lurer på og kan bidra bedre i diskusjonene, og får relevans i forhold til egen hverdag.

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell