Other sectors

Prosjektskolen

Prosjektskolen er et fullstendig e-læringsprogram i praktisk prosjektledelse. Målet med programmet er å gi deg kunnskap om hvordan vellykkede prosjekter planlegges, ledes og gjennomføres, inkludert håndtering av usikkerheter, endringer og avvik.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre kurs?

Kontakt oss her