Other sectors

Nye krav til fremtidens rekrutterere

People having a group discussion

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema

Vi oppgraderer standarden for sertifisering av rekrutterere

Med mål om å kvalitetssikre kompetansen til rekruttereren og sikre like rekrutteringsprosesser for kandidatene, ble ordningen for sertifiserte rekrutterere etablert i 2011.  DNB, Forsvarsmateriell/BI, NHO, IMDI og ManpowerGroup har representanter i sertifiseringskomiteen, og har utarbeidet rammeverket for ordningen. DNV forvalter ordningen, og det er i dag ca. 380 sertifiserte rekrutterere. Du kan lese mere om dagens sertifiseringsordning for rekrutterere her

Hva er Fremtiden for rekruttereren?

Det har skjedd mye innen rekrutteringsfaget siden standarden ble etablert i 2011. Nå har vi startet arbeidet med å oppdatere dagens krav til sertifiserte rekrutterere.  29. november 2017 holdt DNV, i samarbeid med ManpowerGroup, en større workshop, hvor 50 deltagere fikk mulighet til å komme med sine innspill.  I flotte lokaler på Lakkegata 53 var det rom for idèmylding og diskusjon, og det ble arbeidet både med dagens standard og nye områder som kan inkluderes i standarden.  Per Olav Hagås (Experis) fortalte engasjert om standardens historie, og vi fikk høre inspirerende speed-talks fra Lasse Hønsen (Cut-e), Christian Scheen (Skanska), Lars Digerud (Lars Digerud Conculting), Lars Kolberg (Likestillings – og diskriminerings ombudet, LDO) og Øyvind Heiervang (Right Management). Mattias Elg (We Compose, Sverige), kom også med innspill fra våre naboer i Sverige, hvor vi holdt en lignende workshop i oktober.  Du finner presentasjoner fra workshopen nederst på siden. Komiteen har arbeidet frem fem klare områder, som de mener er viktig å ta inn i standarden, i tillegg til at eksisterende krav blir oppdatert. 

Disse områdene ble diskutert under workshopen:

  1. Hele kandidatopplevelsen 
  2. Onboarding 
  3. Sourcing og seleksjon 
  4. Sosiale medier 
  5. Metoder og verktøy; artifical intelligence, digitalisering 

Oppdatert standard og anbefalt litteratur 

Den oppdaterte standarden finner du under, samt oppdatert litteraturliste – du kan allerede nå ta en titt. Alle sertifiserte rekrutterere med gyldig sertifikat vil fremdeles ha gyldig sertifikat etter den oppdaterte standarden. Informasjon om evt. endringer i eksamensform og en overgangsperiode for dette, vil oppdateres på våre hjemmesider primo 2019.

Er du kursholder? 

Endringer i dagens standard kan få betydning for ditt kurs i rekruttering. Du vil naturligvis motta informasjon i god tid, sånn at du har tid til å gjøre nødvendige endringer. Mer informasjon følger. 

Hvordan bli sertifisert eller andre spørsmål? 

Har du spørsmål til sertifisering av rekrutterere, prosessen eller andre HR tjenester, kan du kontakte Anita Mari Hansen, Tjenesteansvarlig for personsertifisering og HR tjenester, DNV Business Assurance:  telefon: 903 65 439, eller personellsertifisering@dnvgl.com.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: