Other sectors

Marine Stewardship Councils chain of custody standard

MSC Chain of Custody Standard

Kontakt oss

Ønsker du et tilbud fra oss?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

MSCs standard for chain of custody er en standard som sikrer sporing av MSC sertifisert bærekraftig fisk gjennom verdikjeden. Sertifisering etter denne standarden viser dine kunder at din sjømat er hentet fra et MSC sertifisert bærekraftig fiskeri.

Sjømat er verdens viktigste fornybare matkilde. Sunne verdenshav er en grunnleggende forutsetning for produktive marine økosystemer, inntekt og økonomier verden rundt. Samtidig er havene nå under større press enn noen gang fra menneskelige og miljømessige påvirkninger. Med økende engasjement fra konsumenter rundt hva vi spiser, hvor det kommer fra, miljøpåvirkning og næringsverdi, er det et økt fokus på bærekraft i fiskerisektoren.

Hva er MSC chain of custody standarden?


MSC chain of custody standarden garanterer at ethvert produkt som bærer MSCs miljømerke kommer fra et MSC sertifisert bærekraftig fiskeri. Hvert firma i forsyningskjeden som har eierskap til produktet eller der produktet omformes eller pakkes om, inntil produktet foreligger i endelig konsumentforpakning, må sertifiseres for at MSCs miljømerke skal kunne brukes på sluttproduktet. Bedrifter som trenger MSC chain of custody inkluderer foredlings- og prosesseringsbedrifter, grossister, meglere, distributører detaljhandel med ferskvaredisker, catering og restauranter. Disse kan sertifiseres både som individuelle organisasjoner og i grupper.

Hva er fordelene?


  • Sertifisering etter MSCs chain of custody standard gjør din organisasjon i stand til å:
  • Demonstrere overfor dine kunder at dine produkter er henta fra et bærekraftig fiskeri.
  • Bruke eller tilrettelegge for at dine kunder kan bruke MSCs miljømerke på sluttproduktet.
  • Oppfylle markedets krav til tredjepartsverifikasjon av produkter fra bærekraftige fiskerier.
  • Levere til ledende forhandlere og kjeder som krever MSC sertifisering
  • Møte konsumentenes krav om at fisk skal komme fra en godt forvaltet og bærekraftig kilde.
  • Bli kontaktet av nye kunder ved å bli listet på MSCs internettsider “Finn en leverandør

Bruk av MSCs miljømerke er bare tillatt etter at bedriften har blitt sertifisert etter MSC chain of custody standarden av en uavhengig tredjepart, og bedriften har underskrevet en logolisensieringsavtale med Marine Stewardship Council International.

Hvordan kan DNV Business Assurance hjelpe deg?


DNV Business Assurance er et sertifiseringsselskap som er akkreditert for å vurdere individuelle organisasjoner og grupper i forhold til MSC chain of custody standarden og utstede sertifikater. Sertifikater er gyldige i tre år av gangen.

DNV Business Assurance vil vurdere om din bedrift lever opp til standardens krav for å sikre at fisk og fiskeprodukter kommer fra et MSC sertifisert bærekraftig fiskeri og at de ikke er blandet med annen fisk gjennom forsyningskjeden. Dette gjør vi ved å vurdere prosesser, dokumenter og bedriftens massebalanse av sertifisert råstoff og produkter i henhold til standardens krav.

Hvordan kan du forberede din bedrift for sertifisering?

1.   Kontakt DNV Business Assurance for å få mer informasjon.

2.   Gi en person i din organisasjon ansvar for å koordinere prosessen fra deres side.

3.   Vær sikker på at du har klart formål med og forståelse av hva du ønsker å oppnå gjennom sertifisering.

4.   Vurder hva som skal sertifiseres, spesifiser sertifisert fisk du kjøper inn og spesifikke produkter og produktgrupper som lages fra dette råstoffet.

5.   Sikre støtte og innspill fra relevante bedrifter i forsyningskjeden. Sertifiseringsprosessen vil kreve dokumentasjon av forsyningskjede for å verifisere at dine produkter kommer fra et MSC sertifisert fiskeri.

Se også MSC Chain of custody FAQ for ofte stilte spørsmål.

Hva er Marine Stewardship Council (MSC)?


MSC er en uavhengig, global, non-profit organisasjon. Den ble etablert i et samarbeid mellom Unilever og WWF i 1997 for å løse problemet med overfisking, og ble uavhengig i 1999. Organisasjonens mål er å bruke sitt sertifiseringsprogram og miljømerke til å bidra til sunne verdenshav ved å anerkjenne og belønne bærekraftig drift av fiskerier, påvirke valgene folk tar når de kjøper sjømat, og samarbeide med partnere for å gjøre sjømatmarkedet bærekraftig.

 

Kontakt oss

Ønsker du et tilbud fra oss?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: