Other sectors

Kurs i informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet kommer stadig høyere opp på agendaen. I vår region tilbyr vi kurs i standarden for informasjonssikkerhet - ISO 27001 og kurs for deg som skal revidere internt etter standarden.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

Har du spørsmål til kursene?

Kontakt oss her