Other sectors

ISO/IEC 42001 – Artificial Intelligence/ Kunstig intelligens (AI)

Artificial intelligence and machine learning concept

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Håndter og bygge tillit til hvordan kunstig intelligens brukes på produkter og tjenester.

ISO og IEC har nå utarbeidet standarden ISO/IEC 42001 som svar på økningen av kunstig intelligens (AI) og de utfordringene det skaper. 

Kunstig intelligens ser ut til å ha et stort potensiale til å bli nyttig for samfunnet og økonomien på flere måter. Noen eksempler på fordelene er forbedret tolkning av data, muligheten til å fjerndiagnostisere både menneskers og maskiners helse, autonome kjøretøy og mye mer. Selv om teknologien er ment å være til nytte, oppfattes uhensiktsmessig bruk av teknologien eller mangel på kontroll som risikoer og disse må håndteres nøye.

Sertifisering av ledelsessystemet viser at du er opptatt av konsekvens, skontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Et sertifisert system basert på den nye ISO IEC 42001-standarden bidrar dessuten til å sikre pålitelig og ansvarlig bruk for å beskytte alle involverte samt skape tillit til bruken av teknologien. Dette er konkrete fordeler som er viktige for å bygge robusthet og bærekraftige resultater.  

Hva er ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 er den første internasjonale standarden for ledelsessystemer for kunstig intelligens, og den gjelder for alle typer selskaper i alle bransjer. Selv om det finnes andre rammeverk, er ISO/IEC 42001 det eneste som kan sertifiseres.

Standarden stiller krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et AI-ledelsessystem. Formålet med standarden er å sikre at systemene utvikles og brukes på en ansvarlig måte ved å: 

  • Fremme utvikling og bruk av AI-systemer som er pålitelige, transparente og ansvarlige.
  • Vektlegge etiske prinsipper og verdier ved bruk av AI-systemer, som rettferdighet, ikke-diskriminering og respekt for personvern.  
  • Hjelpe organisasjoner med å identifisere og redusere risikoer knyttet til implementering av kunstig intelligens, og sørge for at egnede risikoreduserende tiltak er på plass. 
  • Oppmuntre organisasjoner til å prioritere menneskelig velvære, sikkerhet og brukeropplevelse ved utforming og implementering av KI. 
  • Hjelpe organisasjoner med å overholde relevante lover, forskrifter, personvernkrav eller forpliktelser overfor berørte parter. 

Fordeler ved å bli sertifisert

Det er viktig å kontrollere atAI-ledelsessystemet fungerer. Sertifisering i henhold til ISO IEC 42001 av en uavhengig tredjepart verifiserer hvordan systemet fungerer og viser at dere arbeider for å anvende effektive AI-styringsprinsipper i organisasjonen. 

 

Som et resultat:

  • Skap tillit til ledelsessystemets ytelse internt og eksternt ved å anvende effektive styringsprinsipper i organisasjonen. 
  • Implementere en strukturert tilnærming til kontinuerlig forbedring av prosesser og vite hvor innsatsen skal settes inn. 
  • Øke kundenes tillit og tilfredshet, noe som igjen kan føre til økt omsetning.
  • Oppnå et betydelig konkurransefortrinn ved å oppfylle alle krav til sertifisering av ledelsessystemet som kunder, leverandører og underleverandører stiller for å kunne gjøre forretninger med dem. 

 

Hvordan komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et effektivt AI-ledelsessystem som oppfyller standardens krav.  DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg gjennom hele prosessen, fra relevant opplæring i ISO IEC 42001 til egenvurdering, gap-analyse og sertifiseringstjenester. 

 

Les mer om hvordan du kommer i gang med sertifiseringen.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Relatert service som kan være av interesse: