Other sectors

ISO 9001

ISO 9001

Kontakt oss

Einar Richter Jordfald

Einar Richter Jordfald

Key Customer Manager

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den.

ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser.

Den internasjonalt anerkjente ISO 9001-standarden er generell og kan brukes innen alle næringsområder. Den ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet.

Viktige egenskaper

Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

Viktige elementer i standarden er: 

  • Ledelsessystem for kvalitet
  • Ledelsens ansvar
  • Ressursstyring
  • Produktsalg
  • Måling, analyse og forbedring 

Hvor går veien videre?

For sertifisering av en uavhengig tredjepart, må du innføre et effektivt ledelsessystem for kvalitet som oppfyller standardens krav. Første skritt er å begynne på veien til sertifisering.

Kontakt oss

Einar Richter Jordfald

Einar Richter Jordfald

Key Customer Manager

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: