Mat og drikkevarer

GLOBALG.A.P. IFA – Plants

GLOBALG.A.P. IFA Fruit-and-vegetables

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Forbedre kvaliteten på planteproduktene og oppfyll alltid kundenes forventninger med hensyn til matsikkerhet og bærekraft.

Standarden Integrated Farm Assurance - Plant stiller spesifikke krav til et driftsledelsessystem som gjør deg bedre i stand til å levere produkter som oppfyller kravene fra kunder, lover og forskrifter. Sertifisering i henhold til GlobalG.A.P. IFA Plants viser at du forplikter deg til god landbrukspraksis, inkludert produksjon og markedsføring av trygg mat samtidig som knappe ressurser beskyttes.  Det innebærer kontinuerlig forbedring for å oppfylle kundenes krav og bygge opp en bærekraftig drift.  


Hva er GLOBALG.A.P. IFA - PLANTER? 

GLOBALG.A.P. er en globalt anerkjent standard for å sikre kvaliteten og sikkerheten til sluttproduktet. GLOBALG.A.P. IFA-standarden bygger på et modulsystem som gjør det mulig for produsenter å bli sertifisert for flere kategorier i én revisjon. Den består av:

Generelle bestemmelser som fastsetter kriteriene for vellykket implementering av prinsipper og kriterier (P&C), samt retningslinjer for verifisering og regulering av standarden. Disse prinsippene og kriteriene definerer kravene for å oppnå den kvalitetsstandarden som GLOBALG.A.P. krever. 

IFA Plants omfatter et bredt spekter av produkter og ulike produksjonssystemer innenfor følgende kategorier: - Frukt og grønnsaker  

Blomster og prydplanter  Kombinasjonsvekster  Te  Humle  Planteformeringsmateriale    
  • Denne standarden fastsetter presise kriterier for ansvarlig landbrukspraksis gjennom hele primærproduksjonsprosessen, fra aktiviteter før høsting til håndtering etter høsting. 
  • Produsenter har mulighet til å bli sertifisert for flere produktkategorier innenfor IFA Plants' virkeområde med ett enkelt sertifikat. I tillegg finnes det sertifiseringsalternativer for gårder av alle størrelser og typer, inkludert småbrukere.
  • Det fremmer tiltak for alle planteprodusenter som sikrer matvaresikkerhet og velferd, sporbarhet av produkter og produksjonsregistre, miljøbevissthet, minimering av bruk av landbrukskjemikalier (gjødsel, skadedyr- og ugressbekjempelse), integrert plantevern, effektiv ressursutnyttelse (jord og vann) og overholdelse av lokale og internasjonale forskrifter.

Utgaver og GFSI-godkjenning 

IFA versjon 6 ble lansert i september 2022. Den har en forenklet struktur og et forenklet språk samt utvidede kriterier for bærekraft, dyrevelferd og kontinuerlig forbedring på produsentnivå.  IFA som omfatter frukt og grønnsaker tilbys for tiden i to parallelle og like gyldige versjoner:  
  • IFA Smart  
  • IFA GFS (GFSI-benchmarked).  
Oppdelingen gjør at Smart versjonen har forenklede sjekklister, er resultatorienterte og kundetilpassede. GFS har forenklede sjekklister der det er tillatt, samtidig som den er anerkjent av GFSI.  

Fordeler ved å bli sertifisert 

Sertifisering til GLOBALG.A.P. IFA - Plants av en uavhengig tredjepart verifiserer effektiviteten av god landbrukspraksis og det implementerte jordbrukssystemet samt bærekraften i jordbruksaktivitetene.     Som et resultat av dette:  Implementere en strukturert tilnærming til kontinuerlig forbedring av prosesser og vite hvor innsatsen skal settes inn. Dette kan forbedre produktkvaliteten og redusere kostnadene.  Øke kundenes tillit og tilfredshet, noe som igjen kan føre til bedre og enklere tilgang til markedet. -   Oppnå et betydelig konkurransefortrinn ved å oppfylle alle krav til sertifisering av oppdrettssystemer som kunder, leverandører og underleverandører stiller for å kunne gjøre forretninger med dem. 

Hvordan komme i gang 

For å bli sertifisert må du først implementere de nødvendige modulene i et system som oppfyller standardens krav. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg gjennom hele prosessen, fra relevant opplæring til egenvurdering, gap-analyse og sertifiseringstjenester.

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Relatert service som kan være av interesse: