Other sectors

GLOBALG.A.P IFA Compound Feed Manufacturing

GLOBAL G.A.P. Compound Feed Manufacturing

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

GLOBALG.A.P Compound Feed Manufacturing (CFM) standard er en standard for produksjon av flerkomponentfôr. Standarden fokuserer på mattrygghet, miljø og ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Sertifisering kvalifiserer fôrprodusenter til å levere til GLOBALG.A.P sertifiserte klekkerier og oppdrettsanlegg, ettersom det er et  krav for  organisasjoner som er sertifisert etter GLOBALG.A.P IFA akvakultur at fôret de bruker skal være sertifisert i henhold til denne standarden. Grunnlaget for mattrygghet og miljøvern legges i primærproduksjon av mat. Trygt og egnet fôr er en integrert del av matproduksjon fra husdyrhold og fiskeoppdrett. GLOBALG.A.P Compound Feed Manufacturing (CFM) standarden setter spesifikke krav til produsenter av flerkomponentfôr. 

Hva er GLOBALG.A.P CFM standarden?


GLOBALG.A.P CFM standard v. 2.0 (mars 2010) stiller krav til produsenter av og produksjonsprosessen for fremstilling av flerkomponentfôr. Sertifisering etter denne standarden er obligatorisk for leverandører til klekkerier og matfiskprodusenter som er sertifisert etter GLOBALG.A.P Integrated Farms Assurance standardene, for å sikre at standardens krav er oppfylt også for fôr som inngår i produksjonen.

Dersom flerkomponentfôret inneholder fiskeolje og/eller fiskemel, må art og opprinnelsesland oppgis for disse ingrediensene. Bevis må også framskaffes for at fôret ikke inneholder ingredienser som er hentet fra arter som er listet som truet eller kritisk truet ifølge International Union for the Conservation of Nature (IUCN) rødliste.

GLOBALG.A.P CFM standarden fokuserer på:

  • Mattrygghet
  • Sosiale faktorer for arbeidere
  • Miljø

Hva er fordelene?


Grunnleggende motivasjon for sertifisering er at konsumenter og samfunnet generelt krever mat som er trygg og produsert på en ansvarlig måte, samtidig som dagligvarekjedene krever tredjepartssertifisering som verifikasjon av sine leverandører.

Fordeler for produsenter inkluderer:

  • Bedre og enklere markedsadgang.
  • Klare argumenter i dialog med dagligvarekjeder.
  • Godt konkurransegrunnlag i forhold til andre leverandører.
  • Mulighet til å levere fôr til klekkerier og matfiskprodusenter som er sertifisert etter GLOBALG.A.P Integrated Farms Assurance standardene.

Hvordan kan DNV -  Business Assurance hjelpe deg?


DNV Business Assurance er et sertifiseringsselskap som er akkreditert for å sertifisere organisasjoner i forhold til GLOBALG.A.P CFM standarden og utstede sertifikater. Sertifikater er gyldige i ett år av gangen.

Hvordan kan du forberede din organisasjon for sertifisering?

1.   Kontakt DNV Business Assurance for å få mer informasjon.

2.   Gjør deg kjent med GLOBALG.A.P CFM standarden . Dokumenter og sjekklister kan lastes ned gratis fra GLOBALG.A.Ps nettsider.

3.   Gi en person i din organisasjon ansvar for å koordinere prosessen fra deres side.

4.   Vær sikker på at du har klart formål med og forståelse av hva du ønsker å oppnå gjennom sertifiseringsprosessen. 

Les mer på GLOBALG.A.P. Her ligger også siste versjon av GLOBAL.G.A.P CFM Interpretation guideline Norway.

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: