Mat og drikkevarer

FSVP - verifiseringsprogram for utenlandske leverandører

Foreign supplier verification program

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

FSMA (Food Safety Modernization Act) er designet til å forhindre matoverførte sykdommer i USA. FSVP (verifiseringsprogram for utenlandske leverandører) er FDA FSMA-programmet som er innrettet mot å gi sikkerhet om at utenlandske leverandører av matprodukter oppfyller lignende krav som gjelder for USA-baserte selskaper.

FSMA gjelder for en svært bred kategori av produkter og selskaper, inkludert de som produserer, behandler, pakker eller lagrer mat- og drikkevarer til forbruk av mennesker eller dyr, inkludert kosttilskudd. Gjennom initiativer berøres også en del av overordnet FSMA, slik som FSVP (verifiseringsprogram for utenlandske leverandører) importører, representanter for utenlandske selskaper og transportører.


VQIP (verifiseringsprogram for utenlandske leverandører) er et FDA-program som er innrettet mot å gi sikkerhet om at utenlandske leverandører av mat- og drikkevareprodukter oppfyller de samme kravene som de som gjelder for USA-baserte selskaper, noe som sikrer overholdelse av standardene for offentlig helsevern, inkludert sikkerhetsforskrifter, forebyggende kontroller og korrekt merking.


Hva er FSV-programmet?

FSVP-programmet er obligatorisk og gjelder for importører av mat til USA. Compliance tilsvarer et pass for produktenes innføring på markedet i USA. I FSVP-programmet er en importør definert som amerikansk eier eller mottaker av mat som tilbys for import, for eksempel: 
 • Eier maten
 • Har kjøpt den
 • Har avtalt skriftlig å kjøpe den ved tidspunktet for innføring til USA
Hvis det ikke finnes noen amerikansk eier eller mottaker (finansielt ansvarlig part) på innføringstidspunktet, er FSVP-importøren den amerikanske agenten/representanten for den utenlandske eieren/mottakeren, slik som bekreftet i en underskrevet samtykkeerklæring. Under FSVP kreves det at amerikanske importører overvåker sine utenlandske leverandørers compliance i forhold til FDA-statuser. Dette betyr at det må finnes en godkjent importør i USA som tar ansvar for å sikre at produktene oppfyller FSVP-kravene. Med mindre de er unntatt, slik som i tilfelle for eksempel HACCP-importører, krever FSVP at importører: 
 • Bruker kvalifisert personell for FSVP-implementering og aktiviteter
 • Utfører en fareanalyse, som inkluderer gjennomgang av farene og bestemmer om kontrollene er nødvendige
 • Evaluerer risikoer som utgjøres av maten og utenlandske leverandørers ytelse
 • Gjennomfører egnede verifiseringsaktiviteter for leverandører
 • Tar utbedrende tiltak (ved behov) og vurderer FSVP-tilstrekkelighet (hvis aktuelt)
 • Re-evaluerer maten og den utenlandske leverandøren hvert tredje år eller tidligere
 • Identifiserer FSVP-importøren ved søknad om innføring hos U.S. Customs and Border Protection 
Se mer på FDAs nettsider her.

Komme i gang

Programmet krever at importører til USA forstør virkningen, utvikler protokoller og gjennomfører compliancerevisjoner innenfor selskapets grenser og av leverandører. DNV kan hjelpe deg fra begynnelse til slutt for å:
 • Identifisere virkningen av FSMA på din organisasjon
  Ved å forstå hvilke produkter organisasjonen produserer, behandler, importerer, transporterer osv. kan DNV fortelle deg hva organisasjonen må gjøre for å oppfylle FSMA-kravene.
 • Utvikle protokoller for å sikre samsvar med FSVP 
  Implementere programmer for å administrere risiko og vurdere leverandørens compliance i forhold til FDAs statutter og støtte utviklingen av interne prosedyrer for egen compliance i forhold til FSMA-reglene.
 • Gjennomføre FSVP compliance-revisjoner
  Hvis organisasjonen din har protokoller på plass som har til hensikt å overholde FSVP, la DNV være den uavhengige "ekstra par øyne" for å sikre at protokollene dine oppfyller de lovbestemte kravene, og viktigst av alt er effektive og rimelige for din organisasjon.
 • Gjennomføre leverandørrevisjoner
  Ved å uavhengig revidere dine leverandører for å sikre at de oppfyller FDA-krav – noe som sikrer at din organisasjon oppfyller dine forpliktelser under FSVP.
 • Opplæring
  Både din organisasjon og dine leverandører vedrørene FSMA, det krav og hvordan de skal implementeres i forhold til compliance med loven. Dette inkluderer den velkjente PCQI (Preventive Controls Qualified Individual)-opplæringen. 
Der det er mulig kan revisjonstjenester integreres som et tilegg til eksisterende GFSI-sertifiseringsrevisjoner, noe som senker kostnadene både for ditt selskap og dine leverandører. DNV er også akkreditert under tredjepartsprogramregelen (TPP) og kan tilby sertifisering av utenlandske leverandører i forhold til VQIP (Voluntary Qualified Importer Program).

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Relatert service som kan være av interesse: