Other sectors

Energiledelse

Energieffektivitet gir miljøgevinst, reduserer kostnader og sikrer bærekraftig virksomhetsutvikling. Et sertifisert energiledelsessystem gir en forsikring om og er et bevis på at bedriften jobber systematisk og målrettet i forhold til energianvendelse og har styring på sine prosesser. Hensikt Virksomheter oppnår størst gevinst ved å gjøre endringer på hvordan energi anvendes og ikke gjennom å implementere ny teknologi. Et styringssystem for energiledelse gir deg en metode for å integrere energieffektivitet i eksisterende styringssystem og etablerer et grunnlag for kontinuerlig forbedring. Fordeler Implementering av et energiledelsessystem hjelper din virksomhet i å utvikle et utgangspunkt for energianvendelse, aktivt styre energiforbruk og kostnader, redusere utslipp, fortsette å forbedre energianvendelsen og bidra positivt til virksomhetens omdømme. Dine besparelser er dokumentert for intern og ekstern bruk.

Kontakt oss

Send oss en e-post

DNV.Certification.Norway@dnv.com