Other sectors

EMAS - Eco-Management and Audit Scheme

Green fields

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) er en frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter.

Ha er EMAS? 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) er en frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter. Ordningen er for virksomheter innen EU, men norske virksomheter er omfattet av ordningen gjennom EØS-avtalen. Virksomheter som får godkjennelse etter denne ordningen viser at de går lengere i sitt arbeid for ytre miljø enn det som er minimumskrav i henhold til lovgivningen.

Fordeler med å bli sertifisert:

Bedrifter som innfører EMAS lover å:

  • kartlegge hvordan bedriften virker inn på miljøet
  • innføre et miljøsystem
  • sikre at lover og regler på miljøsiden overholdes
  • sette seg mål i form av miljøprogram
  • gjennomføre miljørevisjoner for å sikre at miljøstyringssystemet virker
  • iverksette tiltak for å oppnå kontinuerlige forbedringer på miljøsiden
  • vise mer åpenhet og gi mer informasjon til publikum ved å utgi en miljøredegjørelse

Hvilke virksomheter er godkjent etter EMAS?

Oversikt over EMAS-godkjente virksomheter finnes i Brønnøysundregistrene og er åpen informasjon. 

Hvordan komme i gang?

DNV Business Assurance Norway AS er godkjent akkreditert miljøkontrollør for EMAS og gjennomfører verifikasjon i henhold til denne ordningen. ​Ta kontakt med oss for mer informasjon

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Relatert service som kan være av interesse: