Other sectors

EMAS

Green fields

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

Eco-Management and Audit Scheme

Om ordningen EMAS 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) er en frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter. Ordningen er for virksomheter innen EU, men norske virksomheter er omfattet av ordningen gjennom EØS-avtalen. Virksomheter som får godkjennelse etter denne ordningen viser at de går lengere i sitt arbeid for ytre miljø enn det som er minimumskrav i henhold til lovgivningen.

Hva innebærer ordningen?

Bedrifter som innfører EMAS lover å:

  • kartlegge hvordan bedriften virker inn på miljøet
  • innføre et miljøsystem
  • sikre at lover og regler på miljøsiden overholdes
  • sette seg mål i form av miljøprogram
  • gjennomføre miljørevisjoner for å sikre at miljøstyringssystemet virker
  • iverksette tiltak for å oppnå kontinuerlige forbedringer på miljøsiden
  • vise mer åpenhet og gi mer informasjon til publikum ved å utgi en miljøredegjørelse

Hvilke virksomheter er godkjent etter EMAS?

Oversikt over EMAS-godkjente virksomheter finnes i Brønnøysundregistrene og er åpen informasjon. DNV Business Assurance Norway AS er godkjent akkreditert miljøkontrollør for EMAS og gjennomfører verifikasjon i henhold til denne ordningen. ​

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: