Mat og drikkevarer

EFISC–GTP

EFISC - GTP

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

En systematisk tilnærming til trygge fôr- og matingredienser, fra innsamling og transport til lagring, handel og produksjon.

Det må sørges for at mattryggheten opprettholdes hele veien i fôr- og matingrediensers reise fra gård til gaffel. 

EU-direktivet for sikkerhetssertifisering av fôr- og matingredienser (EFISC-GTP) inneholder retningslinjer for å verne om produkttrygghet og -kvalitet. Overholdelse av EFISC-GTP-ordningen viser et engasjement for trygge fôr- og matingredienser gjennom hele verdikjeden.

Hva er EU-direktivet for sikkerhetssertifisering av fôr- og matingredienser (EFISC-GTP)?

EFISC-GTP-ordningene gir anvisninger om hvordan man etablerer og gjennomfører et styringssystem for fôr- og mattrygghet i henhold til relevant EU-lovgivning og nasjonal lovgivning. Ordningene inkluderer krav til:
  • styringssystemet 
  • (driftsmessige) forutsetningsprogrammer 
  • risikostyring (fareanalyse av kritiske kontrollpunkter) 
  • dokumentasjon 
  • tilbaketrekning 
  • sporbarhet 

Ordningen er relevant for handelsmenn, transportører, lagereiere, innsamlere og produsenter.

Ordningen omfatter sektorspesifikke dokumenter utarbeidet med støtte fra COCERAL, FEDIOL, Starch Europe, EBB og Euromalt, som er organisasjoner i den europeiske fôr-/matingredienssektoren.

I rammeverket 2005 EU Feed Hygiene Regulation, som oppfordrer sektororganisasjoner til å utarbeide sektorspesifikke veiledninger for god praksis for hygiene og HACCP-prinsipper, er veiledningene for europeisk stivelsesindustri (Starch Europe), den europeiske proteinmel- og planteoljeindustrien (FEDIOL) og den europeiske biodieselindustrien støttet av EU-kommisjonen og EUs medlemsland i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer.

Fordeler ved å bli sertifisert 

Sertifisering gjør at organisasjonen deres kan:
  • vise sitt engasjement for fôrtrygghet
  • beskytte forbrukere i hele matkjeden
  • bygge tillit internt og eksternt til at dere følger beste praksiser og bidrar til rettferdige handelspraksiser og fri flyt av fôr- og matingredienser i EU-markedet og tredjepartsland
  • øke gjennomsiktigheten og forbedre effektiviteten

Kom i gang

Som godkjent sertifiseringsorgan kan DNV sertifisere organisasjonen deres i henhold til EFISC-GTP-ordningen.

DNVs revisorer kombinerer bransjeerfaring med mattrygghetsekspertise for å dekke sertifiserings- og opplæringsbehovene til næringsmiddelselskaper i den globale verdikjeden.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Relatert service som kan være av interesse: