DNV.no

Byggtermografi

PED - Pressure Equipment

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss her

DNV GL-sertifiserte byggtermografører oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om termografering innenfor sitt fagområde.

Avvikling av sertifiseringstjenesten 

Etter grundig vurdering og gjennomgang av sertifiseringstjenestens historikk og finansielle grunnlag, og i tråd med DNV GLs forretningsutvikling, er det besluttet at sertifiseringstjenesten «sertifisering av byggtermografører» avvikles.

Da alle sertifikater er gyldige i tre år etter utstedelsesdato vil avviklingen skje over en periode på 3,5 år. Siste dato det var mulig å sertifisere seg var 31.12.2014, og DNV GL drifter ordningen inntil vi ikke lenger har gyldige sertifikater blant våre kunder. 

Verdien og kvalitetsstempelet som en DNV GL-sertifisering representerer vil være like høy under hele sertifikatets gyldighetstid.  


Har du spørsmål rundt avviklingen av tjenesten, ta kontakt med oss.

​Om byggtermografisertifiseringen

Sertifiseringen baseres på fagkompetanse og termografikompetanse. DNV GL-sertifiserte byggtermografører oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om termografering innen sitt fagområde, og har jevnlig måttet vise at de opprettholder kompetansen og oppdaterer sin kunnskap i henhold til nye krav for å beholde sin sertifisering.

Ønsker du å sikre din egen kompetanse innen byggtermografi eller skal benytte fagpersoner med denne kompetansen, er det viktig at du kan væretrygg på at den nødvendige kompetansen er bevist tilfredsstillende av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan. 

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: