Other sectors

BRCGS Global Standard for Food Safety

BRCGS Global Standard for Food Safety

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

BRCGS Global Standard for Food Safety er en global standard basert på de siste og oppdaterte trygg mat standarder og -metoder.

BRCGS (Brand Reputation through Compliance) Global Standard for Food Safety ble laget for å ivareta leverandørenes samsvar og sikre handelens evne til å garantere for kvaliteten og tryggheten til produktene de selger. Den brukes over hele verden som en ramme for handelen og produsenter for å støtte produksjonen av trygg mat og valg av pålitelige leverandører.

BRCGS Global Standard for Food Safety er en av mest brukte operative redskapene for due diligence og godkjenning av leverandører. Den hjelper selskaper til å velge og kvalifisere sine leverandører. På denne måten reduserer systemet de totale kostnadene i forsyningskjeden og øker tryggheten for kunder, leverandører og forbrukere.  Standarden kan være ”ticket-to-trade” og er også godt egnet til å bevise virksomhetens engasjement innen trygg mat, kvalitet og etterlevelse av myndighetskrav, samt arbeid med kontinuerlige forbedringer.

BRCGS Global Standard for Food Safety tilfredsstiller kravene i Global Food Safety Initiative (GFSI) ved Consumer Goods Forum (CGF). Standarden aksepteres av de fleste i detaljhandelen som likeverdig med de andre GFSI-godkjente trygg mat standarder som IFS, SQF, Dutch HACCP, og FS 22000.


Hva er BRCGS Global Standard for Food Safety?

BRCGS Global Standard for Food Safety er et globalt redskap basert på de siste og oppdaterte trygg mat standarder og -metoder. Kravene i standarden er relatert til kvalitetsstyringssystemet og HACCP-system (Hazard Analysis and Critical Control Point), støttet av detaljerte programmer for grunnforutsetninger.


Hvorfor er sertifisering bra for min virksomhet?

De fleste britiske, og mange europeiske og globale detaljisthandelskjeder, merkeeiere og matprodusenter stiller krav om at leverandørene deres skal være sertifisert etter BRCGS Global Standard for Food Safety.

BRCGS Global Standard for Food Safety hjelper virksomheten med:

 • Bevis for engasjement og forpliktelse

 • Dersom en trygg mat hendelse skulle inntreffe vil du ha støtte innenfor rammen av due diligence*

 • Utvikle og bruke et styringssystem som hjelper deg til å møte krav innen kvalitet og trygg mat, samt myndighetskrav med spesiell referanse til forskriftskrav i det landet produktene skal brukes

 • Et redskap for overvåkning og måling av trygg mat-prestasjonene slik at disse kan forbedres

 • Reduksjon av vrak, omarbeidelse og tilbaketrekking

 • Effektivisering av forsyningskjeden ved reduksjon av leverandørrevisjoner og økt pålitelighet i hele forsyningskjeden 


Hvordan kan jeg forberede sertifisering?

Virksomheter som planlegger godt vil gjerne ha en fordel og være bedre forberedt for sertifisering. Det er viktig at du og bedriften er positive, engasjerte og setter tydelige frister for iverksettelse og evaluering av styringssystemet. 

Dette inkluderer: 

 • Etablering av kvalitetsstyringssystemet

 • Identifikasjon av myndighetskrav

 • Identifikasjon og dokumentasjon av spesifikke trygg mat-farer og relevante styringstiltak (HACCP-system)

 • Identifikasjon og iverksettelse av program for grunnforutsetninger

 • Iverksettelse av eventuelle bygningsmessige forbedringer

  * Evnen til å vise at man har iverksatt alle rimelige tiltak for å unngå en hendelse.

 

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: