Other sectors

405-3 Elkontroll næring

Man looking at the view from top of skyscrapper

Kontakt oss

Gry Momrak Hedberg

Gry Momrak Hedberg

Senior Consultant

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema

Bidra til en tryggere hverdag for dine kunder – bli sertifisert brannforebyggende elkontrollør for nærinsbygg.

Det er økende krav til å dokumentere kompetanse, og stadig flere forsikringsselskaper krever sertifiserte kontrollører. Enten du selv utfører denne type arbeid, eller om du skal benytte deg av fagpersoner er det viktig at du vet at den nødvendige kompetansen er bevist tilfredsstillende av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan. 

DNV er et av verdens ledende sertifiseringsorgan og størst i Norge på personellsertifisering. Med DNVs nasjonale og internasjonale anerkjennelse, gir våre sertifikater tillit til dine tjenester i markedet og trygghet for dine kunder. 

For å bli sertifisert til å utføre kontroll av elektriske installasjoner og utstyr/maskiner må en kandidat oppfylle krav til formell utdanning, praksis og tilleggskompetanse, samt bestå sertifiserende prøve. For å utføre el-kontroll på næringsbygg og landbruk, må den sertifiserte kontrolløren være tilknyttet et foretak sertifisert iht. NEK 405-4. Tilknytningen kan enten være som underleverandør for et foretak som er sertifisert, eller at det foretaket der du er ansatt er foretakssertifisert.

DNV er akkreditert for NEK 405-3. For informasjon om akkrediteringsomfang se her 

Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024:2012.

Kontakt oss

Gry Momrak Hedberg

Gry Momrak Hedberg

Senior Consultant

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: