Automotive and aerospace

ISO 50001 - Energiledelse

ISO 50001

Kontakt oss

Trenger du mer informasjon?

Ja takk

Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Ja takk

Sertifisering etter ISO 50001-standarden bidrar til at organisasjonen din har et sunt energiledelsessystem, reduserer energiforbruk, miljøpåvirkning og bidrar til økt lønnsomheten.

ISO 50001 er en frivillig internasjonal standard utviklet av ISO, International Organization for Standardization. ISO 50001 dekker organisasjoner i alle størrelser, og gir krav til å etablere, styre og forbedre energiforbruket og energi- effektiviteten.

ISO 50001 kan samkjøres med andre anerkjente styringssystemer, for eksempel ISO 14001 og ISO 9001.


ISO 50001-standarden har som mål å:

 • Hjelp organisasjoner med å forbedre energieffektivitet og redusere energibruk 
 • Skape transparents og legge til rette for kommunikasjon om styring av energiressurser
 • Fremme beste praksis for energiledelse
 • Fasilitere evalueringer og prioritere ved implementering av ny energieffektiv teknologi
 • Gi et rammeverk for å fremme energieffektivitet i hele forsyningskjeden
 • Lette forbedringer av energistyringen for reduksjon av klimagassutslipp


Hvorfor sertifisere ISO 50001?

Sertifisering av ditt energiledelsessystem til ISO 50001-standarden kan være til nytte for organisasjonen din på mange måter. Et sertifisert styringssystem synliggjør at du jobber strukturert og strategisk for å redusere organisasjonens miljøavtrykk, og at du er forpliktet til ytterligere forbedring av knyttet til miljøledelse


Sertifisering til standarden kan bidra til:

 • Forbedring av energieffektivitet, inkludert energiforbruk
 • Redusere miljøpåvirkningen, inkludert klimagassutslipp uten å påvirke driften negativt, samtidig som man øke lønnsomheten 
 • Kontinuerlig forbedring av energiledelsessystemene
 • Sikre måling, dokumentasjon, rapportering og benchmarking av energiforbruk og energieffektivitet
 • Troverdig markedskommunikasjon om organisasjonens energiprestasjoner

Kontakt oss

Trenger du mer informasjon?

Ja takk

Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Ja takk

Relatert service som kan være av interesse: