Other sectors

Næringslivet samlet for å finne løsninger på klima- og bærekraftsutfordringene

11_Sustainable-cities-and-communities

I forbindelse med norgeslanseringen av "The Future of Spaceship Earth - Business Frontiers" tirsdag 25. oktober inviterte DNV GL næringslivet til workshopen "17 bærekraftsmål i praksis". Der fikk representanter fra næringslivet i oppgave å gå i dybden på hvordan bærekraftsmålene kan tas inn i virksomheters strategi og drift.

People around table in workshop
Over 60 næringslivsrepresentanter var samlet for å diskutere praktisk tilnærming til bærekraftsmålene

I workshopen ble deltagerne delt inn etter bransje og ble utfordret til å velge de 5 bærekraftsmålene der deres bransje har størst mulighet til å bidra. Prioriteringene varierte stort fra bord til bord, og viser hvor viktig det er å se målene opp mot egen operativ virksomhet.

I tillegg til å etablere konkrete mål og tiltak, ble forankring, ledelse, kompetanse, risiko og muligheter løftet fram som viktige forhold man må kartlegge når man starter arbeidet. For de virksomhetene som allerede gjør mye innen klima og samfunnsansvar kan rammen som FNs bærekraftsmål gir brukes for å spisse både strategi, ledelsesengasjement, målutvikling og kommunikasjon.

Workshopen, som ble fasilitert av Maria Gjølberg og Jørgen Hanson fra DNV GL Sustainability and Climate Change, møtte svært stor interesse hos næringslivsaktørene. - Vi er veldig glade for at så mange har vist engasjement for den praktiske tilnærmingen til bærekraftsmålene. Det lover godt for det arbeidet som ligger foran oss, sier Maria Gjølberg.


Les Hydro, Cermaq og DNV GLs oppfordring til næringslivet her.