Other sectors

Lumina™-oppgradering hjelper bedrifter med å sikre samsvar

Lumina dashboard

Nye funksjoner med innsikt i de vanligste grunnårsakene og korrigerende tiltak for avvik bidrar til effektiv forbedring av ledelsessystemet.

Selskaper som gjør mer enn bare å etterleve kravene i ledelsesssystemet, forbedrer også sin risikohåndtering og viktige prosesser som bidrar til virksomhetens suksess. Når sertifiseringen gjøres på en god måte, kan den både skape tillit hos interessentene og bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid før, under og etter selve revisjonen.

"Selv om revisjonen bare finner sted én gang i året, gir den viktig innsikt for å vedlikeholde og forbedre ledelsessystemet resten av dagene i året. For å støtte selskapenes kontinuerlige forbedringsarbeid har vi utviklet en rekke digitale verktøy som gjør det mulig for kundene å utnytte vår ekspertise innen dataanalyse og ledelsessystemer", sier Stefano Crea, Global Market & Industries Director i DNV.   

Lumina™ er et slikt digitalt verktøy utviklet av DNV for å hjelpe bedrifter med å få mer ut av sertifiseringsprosessen. Verktøyet bygger på analyse av revisjonsdata fra DNVs 70 000 kunder over hele verden, supplert med revisjonserfaring og ekspertise. Den første versjonen av Lumina var først og fremst et verktøy for prestasjonsbenchmarking. Men denne oppgraderte versjonen har nye funksjoner som hjelper bedrifter med å forberede seg på selve revisjonen og lukke revisjonsfunn på en robust måte.

Bedriftene kan fortsatt bla gjennom Lumina-dashbordet for å finne ut hva som er de vanligste fallgruvene for de ulike ledelsessystemstandardene, noe som hjelper dem med å fokusere innsatsen på områdene med høyest risiko for avvik. Den nye versjonen støtter også rotårsaksanalyse for de ulike avvikene og gir en liste over de vanligste løsningene per paragraf og underparagraf. 

En grundig rotårsaksanalyse er noe bedrifter ofte tar lett på eller hopper over. Selv om de kanskje klarer å lukke avviket, hindrer enkeltstående korrigerende tiltak dem ofte i å se det større bildet. Hvis man forstår eventuelle underliggende strukturelle problemer i ledelsessystemet, kan man oppnå mer helhetlige og varige forbedringer.

"Bedrifter står i dag overfor et stadig økende antall krav og risikoer. Et sertifisert, velfungerende ledelsessystem kan virkelig hjelpe selskaper ikke bare med å oppfylle kravene til etterlevelse, men også med å håndtere risikoer, forbedre resultatene og anvende ledelse for å oppfylle kravene til bærekraftsmålene eller ESG-resultater, og til syvende og sist bygge opp virksomhetens robusthet og nå forretningsmålene", sier Stefano Crea.