DNV.no

Grønt Skipsfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Videoer fra Grønt Skipsfartsprogram

Du kan se våre videoer under.

Full versjon av GSP-video (6 min.):

Kort versjon av GSP-video (3 min.):