Grønt Skipsfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Resultatene er avhengige av offentlig-privat samarbeid

Nedenfor finner du alle samarbeidspartnerne i den tredje fasen av Grønt Skipsfartsprogram, hvorfor vi er med i programmet og hva vi skal oppnå.


Medlemmer

 • ABB
 • Asko
 • Bergen havn
 • Carnival
 • Corvus
 • Cruise Norway
 • Danske Bank
 • DFDS Logistics
 • DNV AS
 • Echandia
 • Energi Norge
 • Equinor
 • Felleskjøpet Agri
 • Fiskebåt
 • Flora kommune
 • Flowchange
 • Gasnor – A Shell Subsidiary
 • Grieg Group
 • HeidelbergCement
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hutigbåtforbundet
 • Hydro
 • Hyon
 • Kongsberg Maritime
 • KS Bedrift
 • Kystrederiene
 • Maritime Battery Forum
 • Massterly
 • Menon Economics
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • MSC
 • NHO Sjøfart
 • Norges Rederiforbund
 • Norske havner
 • Norsk Industri
 • NOx-fondet
 • Østensjø Rederi
 • Oslo kommune
 • Port of Stavanger
 • RCL
 • Seatrans 
 • SINTEF
 • Stove Shipping
 • Swedbank
 • Teekay Shipping Norway
 • Torghatten
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Vard
 • Wärtsilä
 • Wilhelmsen
 • ZEM

Observatører

 • Eksportkreditt
 • Enova
 • Forskningsrådet
 • GIEK
 • Innovasjon Norge
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet
 • Nærings og fiskeridepartementet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Vegdirektoratet

Hvorfor vi er med i programmet

 • Komme i gang og lære av hverandre
 • Oppnå økonomisk vekst, kostnadsbesparelser og konkurransefordeler
 • Vurdere endrede markedsforhold
 • Identifisere nye forretningsmuligheter
 • Påvirke fremtidige regulatoriske, finansielle og innkjøpspolitiske virkemidler og insentiver
 • Flytte gods fra vei til sjø
 • Ta lederposisjon innen grønn skipsfart

Dette skal vi oppnå

Lønnsomme utslippskutt

Med et betydelig skaleringspotensiale basert på den sterke internasjonale posisjon norsk maritim industri har i verden.

Bærekraftig logistikk

Last-eiere vil oppnå effektive og bærekraftige logistikkløsninger.

Grønne arbeidsplasser

Maritim næring kan bli en viktig grønn vekstnæring med tusenvis av nye arbeidsplasser.

Økt konkurranseevne

Ved å være først ute med vellykkede demonstrasjonsprosjekter i ulike segmenter.

Internasjonal lederposisjon

Norsk kystfart kan bli et utstillingsvindu i verden, en inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester.

Logo cloud partners_Green-Coastal-Shipping-Programme
Illustrasjon: Programdeltakere i fase 4 av Grønt Skipsfartsprogram. Klikk på bildet for å se stor versjon.